Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

40 milionów na rewitalizację!

2017-10-24
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. 40 milionów na rewitalizację!
40 milionów na rewitalizację!

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie doszło do podpisania umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA2 na realizację projektów rewitalizacyjnych gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego. To dwa pierwsze projekty finansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w formie preferencyjnych pożyczek JESSICA2.

 

Na projekt pod nazwą „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR” gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 20 mln zł, przy całkowitym koszcie opiewającym na 33 798 000 zł.

Projekt składa się z trzech zadań infrastrukturalnych: rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, adaptacja budynku kina Przedwiośnie na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej, utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu. Celem strategicznym projektu jest podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez eliminację źródeł powstawania lokalnych problemów społecznych.

– Miasto Krotoszyn skorzystało już z pożyczek JESSICA w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Sfinansowaliśmy wówczas rewitalizację centrum miasta oraz placówki oświatowe. Obecnie równie kompleksowo podchodzimy do miejskich problemów, stąd tak rozbudowany projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Krotoszyna – powiedział Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpocznie się w październiku tego roku, a zakończy za trzy lata.

Powiat krotoszyński na projekt „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji” również otrzymał pożyczkę w wysokości 20 mln zł, a całkowity koszt wyniesie 24,5 mln zł. W ramach tej inwestycji do nowo wybudowanego obiektu przeniesione zostaną komórki organizacyjne szpitala zlokalizowane obecnie w innej części miasta. Rozbudowie głównej siedziby towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów – reorganizacja dróg wewnętrznych z bezpiecznym skomunikowaniem z ulicami miasta, budowa parkingów, przebudowa istniejącego zaplecza technicznego, a także aranżacja terenów zielonych i małej architektury.

– Dla Krotoszyna to bardzo ważny projekt. Położy bowiem kres uciążliwym dojazdom pacjentów do rozproszonych po mieście oddziałów szpitalnych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję spalin. Ponadto teren zespołu szpitalnego znajduje się w granicach strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego Krotoszyna, wpisanego do rejestru zabytków, więc warto zadbać o jego spójność – oznajmił starosta Stanisław Szczotka. Ten projekt będzie realizowany do jesieni przyszłego roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest podmiotem wdrażającym oba projekty, reprezentował Przemysław Cieszyński, członek Zarządu BGK. Jest to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, takimi jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Bank ten rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych jego zadań jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

– Obie z podpisanych dziś umów dotyczą rewitalizacji terenów zdegradowanych. Jednak to dopiero początek i do wykorzystania pozostaje jeszcze ponad 240 mln zł, w tym ponad 170 mln zł na projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wyjaśnił Przemysław Cieszyński z BGK.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Archiwum
Gościniec
Aparatus
BETA
Brykczyński
Fachstol baner
Leaderschool
Serafiniak
Impuls
Corner
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...