Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

60-lecie krotoszyńskiego muzeum

2017-10-30
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Kultura
  4. /
  5. 60-lecie krotoszyńskiego muzeum
60-lecie krotoszyńskiego muzeum

20 października odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Jednocześnie zainaugurowano rok kulturalny 2017/2018.

 

Wszystkich gości przywitał Piotr Mikołajczyk, dyrektor muzeum, który następnie przypomniał historię i dokonania tej instytucji.

Muzeum Ziemi Krotoszyńskiej założono w 1957 roku z inicjatywy działaczy miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W gronie założycieli byli m.in. Wanda Grabska, Franciszek Junczak, Ludwik Kaczyński, Hieronim Ławniczak, Feliks Skierkowski, Zdzisław Swora i Jan Urbaniak. W latach 1957-1968 siedzibą muzeum był drewniany dom podcieniowy z drugiej połowy XVIII w. przy ul. Koźmińskiej 36. Budynek ten był własnością prywatną, a dzięki staraniom Zarządu Oddziału PTTK oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej spadkobiercy właścicieli przekazali go nieodpłatnie na cele muzealne.

Niezbędne prace remontowe sfinansował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu i 27 marca 1957 roku otwarto pierwszą wystawę krotoszyńskich pamiątek. W1969 r., staraniem Wandy Grabskiej – ówczesnej prezes Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie, zbiory muzealne przeniesiono do barokowego budynku poklasztornego ojców trynitarzy, w którym instytucja funkcjonuje do dziś.

W tym samym roku miejscowy Zarząd Oddziału PTTK powołał na stanowisko kierownika placówki Hieronima Ławniczaka, nauczyciela LO, animatora powojennego ruchu regionalnego w naszym mieście. Muzeum pod jego kierownictwem stało się znaną i ważną dla miasta instytucją, upowszechniającą wiedzę o przeszłości i kulturze regionu. Znacząco wzrosła liczba zabytków – z około 260 do ponad 2750.

Hieronim Ławniczak zainicjował bogatą działalność kulturalną i edukacyjną (wystawy czasowe, lekcje muzealne, spotkania – tzw. czwartki krotoszyńskie) oraz wydawniczą („Ziemia Krotoszyńska”, „Crotosiniana”, „Kronika Krotoszyńska”). Powstała również bogata biblioteka regionalna, licząca w roku 1987 ponad 1600 pozycji. H. Ławniczak zmarł 22 kwietnia 1987 roku, a od 1990 muzeum nosi jego imię.

Aktualnie zbiory muzeum to ponad 5500 zabytków z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki. Najliczniej reprezentowane są zabytki historyczne (około 3400) oraz obiekty z zakresu kultury ludowej (około 1300). Od 60 lat muzeum nie tylko gromadzi i dokumentuje pamiątki przeszłości Krotoszyna i regionu, ale odgrywa również ważną rolę w edukacji historycznej, kulturalnej i patriotycznej. Kilka razy w roku organizuje m.in. wystawy czasowe o tematyce historycznej, artystycznej, przyrodniczej i regionalnej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez muzeum imprezy cykliczne, takie jak widowisko historyczne „Święto 56 Pułku Piechoty Wlkp.” (2008 i 2009), impreza rekonstrukcyjna „Wehikuł czasu” (2015-2017) czy krotoszyńska Noc Muzeów (2011-2012 i 2014-2017). Ponadto odbywają się spotkania i wieczornice o tematyce patriotycznej czy historycznej.

W trakcie uroczystości wiceburmistrz Ryszard Czuszke podkreślił duże zaangażowanie muzeum czy biblioteki w propagowaniu kultury. – Wielce cenimy ludzi poświęcających się kulturze. Wykraczają oni często poza swoje działania wyznaczone w statucie – zaznaczył R. Czuszke.

Przy okazji rozdano nagrody burmistrza Krotoszyna za zasługi i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, rozwoju czytelnictwa oraz kultywowaniu tradycji regionalnej. Otrzymali je Piotr Mikołajczyk, Daniel Szczepaniak, Alicja Obal, Sebastian Świst, Ewa Bukowska, Marlena Nabzdyk, Beata Kordus-Tysiak, Wiesława Patalas, Agnieszka Skalska, Beata Ulbrych, Antoni Korsak, Grzegorz Świeciński, Edward Jokiel, Klaudia Szubert, Mariusz Kaźmierczak, Maria Dryl-Marciniak, Joanna Dzierla, Kazimiera Bardzik, Józefa Marciniak, Beata Czech, Małgorzata Marszałek i Genowefa Talaga.

Podziękowano także licznej grupie sponsorów, którzy hojnie wspierają rozwój krotoszyńskiej kultury. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert zespołu Pan Przecinek & Zespół Depresyjny.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Szczotka
Kosiarski
Wronecki
Borska
Rozum
Anna Długa
Archiwum
Aparatus
BETA
Brykczyński
Fachstol baner
Serafiniak
Leaderschool
Impuls
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...