Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Budżet trudny i ambitny, ale realny

2020-01-13
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Budżet trudny i ambitny,...
Budżet trudny i ambitny, ale realny

31 grudnia podczas sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego uchwalono budżet na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2023.

 

Projekt budżetu omówiony został szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej, ale na sesji starosta Stanisław Szczotka szeroko wypowiedział się na ten temat, gdyż ówczesny projekt różnił się w kilku elementach od pierwotnego.

– Ponieważ budżet, który dzisiaj będziemy uchwalać, znacząco różni się od projektu, wyjaśnię powody, dla których te istotne różnice występują – mówił starosta. – Pierwszy i zdecydowanie najważniejszy to bardzo niski stopień realizacji rozbudowy szpitala. Powodem opóźnienia są przede wszystkim błędy projektowe i konieczność ich naprawy, a także spóźnione zafakturowanie już wykonanych robót. Dlatego wynik finansowy roku 2019 będzie znacznie lepszy, niż zakładał plan. Ale, co oczywiste, wydatki nieponiesione w roku 2019 należy przenieść do budżetu roku 2020. Skutkiem będzie deficyt budżetowy. Zamiast planowanej wstępnie nadwyżki w kwocie 2,1 miliona złotych pojawi się deficyt w wysokości 16 milionów złotych. Ponadto różnice wynikają z niezrealizowania innych inwestycji i przeniesienia ich do budżetu 2020. Chodzi m.in. o dokumentacje drogowe obwodnicy i ulicy Przemysłowej, informatyzację szpitala czy ścieżkę pieszo-rowerową w Chachalni. Doszły także zmiany w dochodach i wydatkach z programów z udziałem środków unijnych. Kilka zadań zakończono, ale nie wpłynęły jeszcze środki. Przenosimy je więc do nowego budżetu. Jest też nowa inwestycja – przebudowa drogi w Benicach, realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dochody budżetu 2020 roku zaplanowano na poziomie 96 513 421,19 zł, wydatki wyniosą 112 537 160,18 zł, a deficyt – 16 023 738,99 zł. W opinii starosty zdeterminowany rozbudową szpitala budżet jest trudny, ale ambitny, a także realny. Wymaga szerokiej odpowiedzialności i dyscypliny.

Uwagi do projektu zgłosił Grzegorz Król. – Nie ma dokumentacji na drogę Rozdrażew-Nowa Wieś, kosztów utrzymania ścieżek rowerowych czy drogi w miejscowości Budy – stwierdził radny. – Rozumiem, że budowa szpitala jest priorytetem. Ale jeśli nie będziemy dbać o jakość dróg, to szpital może nam się bardzo przydać, tym bardziej ortopedia, nie mówiąc już o kostnicy. Warto pochylić się nad projektami budowy dróg. Zwłaszcza, że pieniądze na nagrody przyznane przez starostwo znalazło się aż pół miliona. Można by to okroić i zrobić chociaż jedną drogę. Zastanawia mnie także fakt, że bezrobocie ciągle spada, a koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają. Mówienie ciągle, że braki w budżecie wynikają z mniejszych dochodów podatkowych, to mijanie się z prawdą albo przejaw złej woli. Z projektu wynika, że obniżenie podatków i zwolnienie z nich młodych ludzi do 26. roku życia spowodowało, że budżet będzie większy o 500 tysięcy, co przeczy kłamstwom głoszonym przez niektórych samorządowców. Proszę pamiętać, że budżet powiatu opłacany jest również przez mieszkańców Rozdrażewa, a w tym roku nie przeznaczono na nich ani złotówki. Dlatego nie poprę tego projektu – oświadczył G. Król.

Starosta odpowiedział, że budżet ma taki kształt, gdyż nie było innej możliwości. Jak wyjaśnił, nie tylko w gminie Rozdrażew w 2020 roku nie przeznaczono środków na budowę nowych dróg i chodników. – Budżet jest skromny, a inwestycje są tam, gdzie jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie mamy innych możliwości – tłumaczył S. Szczotka.

Do dyskusji włączył się także radny Zbigniew Brodziak. – Znajdujemy się nad przepaścią, bo czeka nas podwyższenie płacy minimalnej, wzrost kosztów odpadów i energii. Mamy priorytet, czyli szpital. Co do nagrody dla pracowników, to wydaje się, że im się należało, biorąc pod uwagę to, ile zarabiają. Pensje tych ludzi naprawdę nie są duże. Panuje błędne przekonanie, że urzędnicy zarabiają sporo. Naprawdę możemy mieć w przyszłości problem z urzędnikami i naczelnikami, bo nikt nie będzie pracował za parę groszy, mając alternatywę w innych branżach – podkreślił Z. Brodziak.

Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-23, a w głosowaniu nad budżetem 2020 za było 17 radnych, a jeden był przeciw.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek