Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Co robić z częściami do samochodu?

2019-08-11
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Co robić z częściami...
Co robić z częściami do samochodu?

Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Krotoszyna z prośbą o zajęcie się sprawą utylizacji plastikowych części samochodowych. Jak twierdzi, na krotoszyńskim składowisku odpadów nie chciano ich przyjąć, odsyłając kobietę z kwitkiem.

– Podczas robienia porządków, okazało się, iż mam sporo zbędnych części samochodowych, m.in. plastikowych paneli. Z załadowanym autem udałam się na wysypisko. Na miejscu powiedziano mi, że nie przyjmują tego typu rzeczy. Co można zrobić z w tym temacie? Mam wywieźć plastik do lasu?pyta z przekąsem mieszkanka Krotoszyna.

W tej sprawie zwróciliśmy się więc do Związku Międzygminnego EKO-7. – W Krotoszynie nie ma czegoś takiego, jak wysypisko śmieci. Na ul. Ceglarskiej od lipca 2013r. znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na wysypiskach/składowiskach odpadów najczęściej deponuje się odpady bądź wstępnie segreguje, natomiast PSZOK tylko przyjmuje od mieszkańców – i następnie przekazuje do innych podmiotów – określone ustawą odpady komunalne. Są to meble oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw domowych), odpady komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocznie, zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie. – tak brzmi część komunikatu, jaki otrzymaliśmy z EKO-7.

– Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sposobem klasyfikacji na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie mogą być odbierane od mieszkańców na PSZOK-ach. Nie będą również odbierane od mieszkańców w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Takie części powinny trafić do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki. Na podstawie art. 23a ust.1 i 2 ustawy z 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji „Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych, usuniętych w trakcie naprawy, o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za przyjęcie będących odpadami części samochodów osobowych, usuniętych w trakcie naprawy, może pobrać opłatę.”- czytamy w dalszej części informacji.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek