Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Czerwony protest

2021-09-10
Czerwony protest
COT

W piątek, 10 września, pracownicy Sądu Rejonowego w Krotoszynie zorganizowali manifestację. Tym samym wyrazili solidarność z pracownikami sądów i prokuratur, którzy zorganizowali akcje protestacyjną w Warszawie. Żądają poprawy warunków pracy, walki z mobbingiem i podwyżek płacowych.

 

Organizatorem głównych protestów w Warszawie były związki zawodowe, zrzeszające pracowników sądów i prokuratur. O godzinie 10.00 uczestnicy wyruszyli z ronda Dmowskiego w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Motywem przewodnim manifestacji jest kolor czerwony, dlatego spora część protestujących ubrana jest na czerwono.

Manifestanci domagają się spełnienia następujących postulatów: podwyżka wynagrodzeń od stycznia 2022 roku o wskaźnik co najmniej 12 procent, zwiększenie liczby etatów administracji, obsługi i asystentów, stop mobbingowi w miejscu pracy, wprowadzenie systemu mnożnikowego wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur w 2022 roku, powrót do prac nad Ustawą o modernizacji prokuratury w 2022 roku.

– Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem” we Wrocławiu stanowczo żąda wskaźnikowego podwyższenia wynagrodzeń o co najmniej 12% dla wszystkich grup pracowniczych, zatrudnionych w sądach, to jest pracowników administracyjnych, pracowników obsługi, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów sądowych, specjalistów OZSS, a także sędziów i asesorów sądowych. Wszystkie grupy zawodowe wykonujące swoją pracę w sądach wykonują zadania, do których wobec obywateli zobowiązało się państwo. Nie zgadamy się na tworzenie sztucznych podziałów i kreowanie konfliktów pomiędzy nami, ponieważ wszyscy wspólnie tworzymy jedność i tylko razem jesteśmy w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie sądów. Truizmem wręcz jest konstatacja, że miernikiem oceny funkcjonowania państwa i jego sprawności jest jakość zapewnionych usług na rzecz społeczeństwa. To zaś warunkowane jest odpowiednim sposobem zarządzania jednostkami, które to usługi te w imieniu państwa na rzecz jego obywateli świadczą. Wyjątkowość sytuacji sądów jest o tyle istotna, że wyróżnia je spośród innych działów sfery budżetowej aspekt bezwzględnego kształtowania stosunków społecznych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy karnych. Działalność sądów wkracza głęboko i w sposób stały w bieżące, codzienne życie każdego obywatela z mocą kształtującą i wpływającą na przyszłe decyzje finansowe i życiowe. Dlatego też sądy muszą być sprawne, niezależne i dobrze zorganizowane. Organizacja to pojęcie szerokie i dotyczy tak przepisów regulujących wewnętrzne struktury i biurowość, jak i właściwej liczbowo obsady kadrowej, zdolnej udźwignąć ciężar obsługi 18 milionów spraw rocznie, oraz poszanowania i godnych warunków pracy, wolnej od zjawiska mobbingu, w tym także mobbingu organizacyjnego. My pracownicy doświadczamy obecnie także mobbingu następczego, który wywołany jest wakatami sędziowskimi, co odbija się niedostosowanym wskaźnikiem liczby etatów i nadmiernym obciążeniem obowiązkami nie do wykonania w godzinach pracy. Jesteśmy zmuszani do wykonywania pracy w nadgodzinach przybierających kształt „niewidzialnych”, bo w ewidencji zaznaczamy wyjście z pracy, a de facto pracujemy do późnych godzin wieczornych – czytamy w oświadczeniu związku zawodowego pracowników sądu.

– Należy dodatkowo wskazać na konieczność podniesienia kwot przewidzianych na wynagrodzenia dla urzędników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów, tak, aby możliwe było zagwarantowanie wzrostu wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12%, co pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej. Ukształtowanie tego wskaźnika w aktualnym projekcie na poziomie 4,4 % po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sadów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania. Jest to też przyczyna, dla której 10 września 2021 r. ulicami Warszawy przejdzie pod Kancelarię Rady Ministrów demonstracja pracowników prokuratury i sądów. Przedstawiając niniejsze stanowisko, chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że to polska prokuratura stała się kołem zamachowym korzystnej sytuacji budżetu państwa, podejmując zdecydowaną walkę z mafiami wyłudzającymi podatek VAT. Jeśli przychody Skarbu Państwa z tego tytułu wzrosły w relacji do 2015 r. o ponad 60 miliardów złotych, to jest to w dużej mierze efekt pracy tysięcy prokuratorów oraz wspomagających ich urzędników, asystentów, specjalistów i pracowników obsługi. To pokazuje, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry, bo jest to inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu – zakomunikował w piśmie wystosowanym do Ministerstwa Finansów prokurator Jacek Skała, przewodniczący prezydium związku zawodowego prokuratorów i pracowników prokuratur.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

YouTube

Archiwum
BGP
COT
MATYLA
IMPULS ZDUNY
BETA
OLD-BRICK.PL
LAGUNA
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
Oring
KLIMA-PARTNER
Jumbonet
Jarmużek
VENUS PIZZERIA
Zuziak
PROFAL
Eltom-bud
INNOWACYJNE FINANSE
TK DACHY