Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Czy w MAHLE respektuje się prawa pracownicze?

2019-08-13
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Czy w MAHLE respektuje...
Czy w MAHLE respektuje się prawa pracownicze?

Do naszej redakcji zgłosili pracownicy krotoszyńskiej firmy MAHLE, wskazując na złe – ich zdaniem – warunki pracy na odlewni aluminium podczas mocnych upałów. Wysoka temperatura zagraża ich zdrowiu i życiu. Zorganizowana została nawet akcja protestacyjna, podczas której pracownicy wywiesili karki krytykujące postawę zarządu spółki. Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie.

Warunkami pracy na odlewni aluminium nie wykazują zainteresowania kadra kierownicza oraz związki zawodowe. Pracownicy padają jak muchy – alarmują nas anonimowo pracownicy Mahle. Postanowiliśmy zapytać o to zarząd Mahle oraz przedstawicieli związków. – W okresie intensywnych upałów pracownicy mają zapewnioną wodę pitną oraz możliwość schodzenia częściej na przerwę. Nie dotarła do mnie żadna wiadomość o akcji protestacyjnej zorganizowanej przez pracowników – wypowiada się Krzysztof Kasprzak, przewodniczący związku zawodowego ,,NSZZ Solidarność”. Podobnie odnosi się do tej sprawy zarząd firmy, który wskazuje, że przestrzegane są wszelkie przepisy dotyczące BHP odnośnie pracy w wysokich temperaturach. – MAHLE kładzie duży nacisk na odpowiednie warunki pracy. Dotyczy to również pracy w okresie ekstremalnych warunków pogodowych. Wszystkie istotne przepisy prawne i regulacje obowiązują oczywiście we wszystkich naszych zakładach. Dotyczy to również Krotoszyna, gdzie przestrzegamy wszystkich przepisów, co zostało potwierdzone przez niezależne kontrole. W upalne dni zaopatrujemy naszych pracowników w Krotoszynie w darmowe napoje oraz oferujemy dodatkowe przerwy w czasie pracy, a na stanowiskach, gdzie ciepło jest najbardziej dokuczliwe, wprowadziliśmy rotacje pracowników. Mimo, że MAHLE jako firma produkcyjna dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ pogody na swoich pracowników, nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ciepła wytwarzanego podczas produkcji. W celu poprawy sytuacji zamontowano system wentylacyjny. Nic nam nie wiadomo o protestach powiązanych z tą tematyką – tak w przesłanym oświadczeniu zarząd koncernu Mahle odnosi do całej sprawy.

Postanowiliśmy także zwrócić się z opinią eksperta w dziedzinie prawa pracowników, obowiązków pracodawcy i przepisów BHP. – Praca w okresie letnim, a także wysoka temperatura w danym pomieszczeniu wpływa na wydajność, samopoczucie i zdrowie pracownika. W sytuacji, gdy temperatura znacznie odbiega od optymalnej, wykonywana praca może stać się mniej efektywna czy uciążliwa, a nawet szkodliwa dla zdrowia. W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwą temperaturę w pomieszczeniu pracy, odpowiednią do rodzaju wykonywanych czynności. Temperatura w pomieszczeniach biurowych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, nie może być niższa niż 18°C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni w pomieszczeniach, muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14°C. Niestety przepisy nie regulują maksymalnej temperatury w pomieszczeniach. Praca wykonywana przez pracownika w wysokiej temperaturze, określana jest jako praca w mikroklimacie gorącym. Zalicza się ją do prac w warunkach szkodliwych, gdzie wysoka temperatura stanowi czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy i powinna być uwzględniona w ryzyku zawodowym. Co za tym idzie, czynnik ten podlega obowiązkowemu przeprowadzaniu badań i pomiarów. Pracodawca musi zapewnić właściwe warunki pracy, dlatego w pomieszczeniach, gdzie wykonuje się pracę, powinna być zapewniona odpowiednia wymiana powietrza (skuteczna wentylacja), która uwzględniałaby funkcjonowanie pracownika w środowisku pracy, bilans ciepła, wilgotność, a także występujące w powietrzu zanieczyszczenia. W czasie wykonywania pracy w wysokiej temperaturze (powyżej 28oC w pomieszczeniach), pracodawca musi nieodpłatnie zapewnić pracownikom zimne napoje, dostępne w ciągu całej zmiany roboczej w takiej ilości, aby zaspokajały potrzeby pracujących. W przypadku pracy w gorącym mikroklimacie napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Szef ma możliwość skrócić czas pracy lub zrobić przerwy. Skracanie jednak w ten sposób norm czasu, bezwzględnie nie może powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Pracodawca nie ma obowiązku instalowania klimatyzacji, czy elektrycznych wiatraków w pomieszczeniach. Obecne przepisy nie regulują kwestii możliwości odmówienia przez pracownika wykonywania pracy z powodu wysokich temperatur. Jednak jest przepis, który wskazuje, że w sytuacji, kiedy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy nie są właściwe, kiedy pracownik stwierdza, że ich realizowanie związane jest z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia, życia może odstąpić od wykonywania czynności, przy jednoczesnym poinformowaniu swojego przełożonego. Pytanie tylko, czy jest to bezpośrednie zagrożenie? Często to sprawa dyskusyjna pomiędzy pracownikiem, pracodawcą, a także – coraz częściej – Państwową Inspekcją Pracy – komentuje Łukasz Rabenda, ekspert w dziedzinie prawa pracy i BHP.

Najpewniej więc mamy do czynienia z sytuacją sporną, którą niekoniecznie da się rozwiązać, wskazując winnego w jasny i klarowny sposób.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek