Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

Dofinansowanie dla przedszkoli

2017-11-14
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Edukacja
  4. /
  5. Dofinansowanie dla przedszkoli
Dofinansowanie dla przedszkoli

W październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie modernizacji budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach i filii w Baszkowie. Gminę z naszego powiatu reprezentowali burmistrz Tomasz Chudy i skarbnik Leokadia Jerzak. Kwota dofinansowania wyniesie 1 300 000 zł, a wartość całego projektu to 1 900 000 zł.

 

Gmina Zduny ubiegała się w dwóch komplementarnych aplikacjach o prawie milion złotych dotacji na remont, wyposażenie, zwiększenie ilości miejsc oraz o 300 tys. zł na podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, wprowadzenie innowacyjnych działań i programów, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością.

W Zdunach inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku przedszkola z dobudową schodów i windy oraz zmianą przeznaczenia poddasza na pomieszczenie użytkowe. Przewidziano prace rozbiórkowe elementów budowlanych i wyposażenia, prace montażowe, budowlane, budowlano-konstrukcyjne i wykończeniowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przedszkolaków przebudowana zostanie drewniana klatka schodowa. Ponadto powstanie dodatkowa sala do zajęć, a kuchnia zyska nowe oblicze.

Działania w oddziale w Bestwinie będą nastawione na zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Przewidziano prace montażowe, remontowe i wykończeniowe, wymianę ogrzewania, wentylacji z rekuperacją, posadzek, tynków, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia szatni dla dzieci.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego obiektów, które będą dzięki temu przystosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Utworzone zostaną nowe pomieszczenia użytkowe na potrzeby edukacji przedszkolnej. Przedszkole w Zdunach będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji inwestycji to koniec sierpnia 2018 roku. Modernizacja jest ściśle związanym z innym projektem – który ma być dofinansowany ze środków EFS – pt. „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie o 13 procent liczby miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Zdunach, a cel dodatkowy to rozszerzenie działalności placówki oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W planach jest wprowadzenie nowych zajęć dla dzieci, m.in. z logarytmiki, zakup komputera i materiałów pomocniczych. Zakłada się prowadzenie zajęć w grupach 4-osobowych.

Ponadto projekt zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Dlatego dofinansowane będą studia podyplomowe o kierunku dającym kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Koszt całkowity zadania to 362 808,75 zł, z czego dotacja ma wynieść 308 386,75 zł.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. www.zduny.pl

Szczotka
Kosiarski
Wronecki
Borska
Rozum
Anna Długa
Archiwum
Aparatus
BETA
Brykczyński
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Impuls
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...