Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

E-usługi w wysokiej jakości

2017-10-03
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. E-usługi w wysokiej jakości
E-usługi w wysokiej jakości

W minioną środę w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie oficjalnie zainaugurowano projekt „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminach Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w powiecie krotoszyńskim”.

 

Projekt, który jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. Przyczyni się do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do informacji i wiedzy.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu uzyskają dostęp do wysokiej jakości e-usług, świadczonych przez urzędy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne z wykorzystaniem Internetu i technologii mobilnych. Zmiany przede wszystkim mają dotyczyć zastąpienia formularzy papierowych, przesyłanych obecnie pocztą tradycyjną lub przekazywanych osobiście w urzędach, możliwością złożenia formularzy on-line z dowolnego miejsca. Skutkować to będzie zmniejszeniem kolejek w urzędach, ograniczeniem kosztów paliwa po stronie mieszkańców oraz kosztów eksploatacyjnych po stronie urzędów, lepszą organizacją pracy i usprawnieniem rejestru prowadzonych spraw.

Wartość projektu wynosi 2 775 646,07 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 359 299,15 zł, czyli 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny gmin uczestniczących w projekcie opiewa na 416 346,92 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 sierpnia pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a gminą Krotoszyn.

(NOVUS)

Zakres usług w ramach projektu:

1) E-usługi:

– Elektroniczny Obieg Dokumentów – zintegrowany z platformą E-Puap, systemami dziedzinowymi i BIP, umożliwiający uzyskanie informacji o stanie realizacji sprawy w urzędzie

– Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – służące do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze), zintegrowane z systemem informatycznym urzędu i EOD.

2) E-oświata:

– Elektroniczny system rekrutacji do szkół i przedszkoli – zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji. Wykorzystanie systemu nie tylko redukuje chaos
i wynikający z niego zbędny stres kandydatów i ich rodziców, ale gwarantuje również, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad.

– Szkolne biblioteki cyfrowe – nowoczesny system do obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń. Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera z dostępem do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

3) E-Rada – system wspomagający pracę Rady Miejskiej, obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez RM, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach rady. Przewiduje się zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej.

4) www – modernizacja / rozbudowa / budowa strony internetowej miasta/gminy i jej podstron. W ramach portalu dla urzędu zostaną wykonane podportale dla jednostek podległych. Strony zostaną wykonane zgodnie z technologią RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu będą się prawidłowo wyświetlać na każdym urządzeniu, niezależnie od rozdzielczości ekranu (np. smartfony, tablety). Strony zostaną wykonane zgodnie ze standardem WCAG 2.0 poziom AA, dzięki czemu zwiększy się dostępność portalu dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla starszych.

5) E-Info – system informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach (z ang. Digital Signage). System bardziej przyciąga uwagę od rozwiązań tradycyjnych (np. papierowych plakatów), przez co odbiorcy łatwiej dowiadują się o danym wydarzeniu czy poznają konkretne informacje.

6) E-GiS – digitalizacja zasobów przestrzennych – wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, możliwość generowania wypisu i wyrysu z MPZP, rejestr decyzji o warunkach zabudowy, system informacji adresowej.

Szczotka
Kosiarski
Wronecki
Borska
Rozum
Anna Długa
Archiwum
Aparatus
BETA
Brykczyński
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Impuls
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...