Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ADOMIX

„Ekologiczny dzień z PGKiM”

2022-04-05
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. „Ekologiczny dzień z PGKiM”
„Ekologiczny dzień z PGKiM”
BAS

Lubisz być eko? Dbasz o naszą planetę? W takim razie konkurs organizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie „Ekologiczny dzień z PGKiM” jest właśnie dla Ciebie! Zabawa zaczyna się dziś, 5 kwietnia 2022r. i potrwa do 12 maja 2022r. nagrodą główną jest weekendowy pobyt w kompleksie „Osada Śnieżka” u podnóża Karkonoszy o wartości ponad 2000 zł.

Aby wziąć udział należy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebookowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieścić zdjęcie lub pracę plastyczną przedstawiającą spędzanie czasu wolnego w sposób ekologiczny.

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie konta na portalu eBOK PGKiM.  Jest to portal na którym można załatwić wszelkie formalności związane z PGKiM, tzw. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu, za pomocą platformy internetowej mieć podgląd na swe saldo, rachunki i dokonać płatności, przesłać indywidualny odczyt zużycia wody, elektronicznie zgłosić sprawę oraz wysyłać korespondencję online.

Pamiętajcie też, by wysłać wiadomość prywatną na fanpage PGKiM podając w jej treści dane pozwalające na zidentyfikowanie posiadacza konta eBOK.

Nagroda główna to weekend w kompleksie „Osada Śnieżka” w Łomnicy nieopodal Karpacza dla całej rodziny, dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci o wartości 2040 zł! „Osada Śnieżka” to nowoczesny kompleks hotelowy w którym znajduje się szereg atrakcji. Laureaci w ramach weekendu w „Osadzie Śnieżka” będą mogli nieodpłatnie korzystać z apartamentu, wyżywienia (śniadanie i obiadokolacja), kompleksu krytych basenów i saun oraz strefy zabaw dla dzieci.

Za zajęcie II miejsca przewidziano dla Laureatów voucher o wartości 200 zł a za zajęcie III i IV  voucher o wartości 100 zł uprawniający do wstępu na krytą pływalnię Wodnik.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie, ciekawe nagrody czekają!

(lt)

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

Regulamin Konkursu „Ekologiczny dzień z PGKiM”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą:
„Ekologiczny Dzień z PGKiM”

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem Głównym i Fundatorem Nagród, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., mające siedzibę przy ul. Rawickiej 41 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-100-20-80.

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.
4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 5 kwietnia 2022r. o godz. 10.00
i potrwa do 12 maja 2022r. do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć prac plastycznych i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją z Akcji.

6. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach promocyjnych Partnerów i Organizatorów (PGKiM oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu – tj. na stałe), oraz zrzeka się praw od wyżej wymienionych fotografii na rzecz Organizatora i Fundatora Konkursu.

7. Laureat zobowiązany jest do dostarczenia swojej pracy konkursowej na ceremonię wręczenia nagród oraz zrzeka się do niej praw autorskich na rzecz Organizatora i Fundatora, wyrażając stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie pracy lub jej elementów w rozmaitych przekazach (np. Social Media, gazeta, billboardy, etc.)
Udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania pracy.

8. Laureat zwycięskiej nagrody zobowiązuje się do wysyłania minimum 3 fotografii przedstawiających wizerunek swój i Uczestników wyjazdu wraz z gadżetami Fundatora oraz zgadza się na ich bezterminową publikację na wszelkich nośnikach Organizatora i Fundatora (np. gazeta, portal gazety, Social Media, itp.) oraz zrzeka się praw autorskich do wyżej wymienionych fotografii. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Osady Śnieżka.

UCZESTNICY KONKURSU
9. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora i Partnerów konkursu oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla osób, które posiadają lub założą konto w serwisie eBOK PGKiM. Jest to elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu, za pomocą platformy internetowej mieć podgląd na swe saldo, rachunki i dokonać płatności, przesłać indywidualny odczyt zużycia wody, elektronicznie zgłosić sprawę oraz wysyłać korespondencję online.
10. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI
11. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu PGKiM umieścić fotografię lub pracę plastyczną, przedstawiającą spędzanie czasu wolnego w sposób ekologiczny. Technika wykonania prac dowolna. Liczy się kreatywność i ciekawe ujęcie tematu.
W celu wyłonienia Zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najlepsze prace.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji w serwisie eBOK PGKiM (https://ebok.pgkimkrotoszyn.pl/), co musi zrobić osoba dorosła. Natomiast pracę konkursową może wykonać osoba rejestrująca się w eBOKu lub członek jej najbliższej rodziny bez ograniczeń wiekowych.
Osoba publikująca komentarz ze zdjęciem pracy powinna napisać wiadomość prywatną na fanpage PGKiM (https://www.facebook.com/PGKiMKrotoszyn), podając w jej treści dane pozwalające na zidentyfikowanie posiadacza konta eBOK.

NAGRODY
12. Nagrodą dla Zwycięzcy jest:
*Nagrodą za zajęcie I miejsca jest: Voucher obejmujący weekend w obiekcie „Osada Śnieżka” dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci z wyżywieniem o wartości 2040 zł. „Osada Śnieżka” mieści się w malowniczej miejscowości Łomnica nieopodal Karpacza, u podnóża Karkonoszy. Jest to nowoczesny kompleks hotelowy w którym znajduje się szereg atrakcji. Laureaci w ramach weekendu w „Osadzie Śnieżka” będą mogli nieodpłatnie korzystać z apartamentu, wyżywienia (śniadanie i obiadokolacja), kompleksu krytych basenów i saun oraz strefy zabaw dla dzieci. Dojazd do obiektu oraz ubezpieczenie Laureat organizuje we własnym zakresie.
* Voucher na pobyt może zostać wykorzystany do 12.06.2022 r.
*w celu realizacji vouchera Laureat winien skontaktować się z działem marketingu „Osady Śnieżka” – 600 515 020
*Organizator i Fundator nie odpowiadają za pobyt Laureata w „Osadzie Śnieżka”
* Laureaci II, III, oraz IV miejsca otrzymają karnet miesięczny na krytą pływalnię Wodnik w Krotoszynie o wartościach 200 zł (miejsce II) oraz 100 zł (miejsce III i IV)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook.
12. O wytypowaniu zwycięzcy Laureat zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., mającej siedzibę przy ul. Rawickiej 41 w Krotoszynie, o terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej.
* Brak odpowiedzi Laureata na wiadomość o wygranej w terminie 3 dni, skutkować będzie przekazaniem nagrody innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
14. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

YouTube

Archiwum
VADEMECUM
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
JARANET A
JARANET b
Bubble Painter
IMPULS ZDUNY
ZAKOCHANY W DREWNIE
BHP RABENDA
PROFAL
MATYLA
Eltom-bud
TK DACHY
Jarmużek
INNOWACYJNE FINANSE
LAGUNA
BETA
IGLOO
Oring
KLIMA-PARTNER
Zajączek
Pro-Home4You