Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Gala wręczenia Krotoszyńskich Dębów

2019-03-11
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Gala wręczenia Krotoszyńskich Dębów
Gala wręczenia Krotoszyńskich Dębów

W czwartek, 7 marca, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja odbyła się uroczysta gala, w trakcie której poznaliśmy nominowanych i laureatów w kolejnej edycji Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.

 

Ideą tego przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób, organizacji bądź instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: nauka/kultura, działalność gospodarcza, działalność społeczna, oświata i sport. Nominowanych i laureatów wyłoniła kapituła, której przewodniczył starosta Stanisław Szczotka, a w jej składzie znaleźli się także przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, szefowie komisji stałych rady, przedstawiciele Zarządu Powiatu, reprezentanci lokalnych mediów oraz laureaci nagrody z roku poprzedniego.

W kategorii nauka/kultura zgłoszonych było dziewięć kandydatur. Nominacje otrzymali Ewa Bukowska – dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Jarosław Reising oraz Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, które zostało laureatem. Krotoszyńskie muzeum od ponad 60 lat nie tylko gromadzi i dokumentuje pamiątki przeszłości Krotoszyna i regionu, ale odgrywa również ważną rolę w edukacji historycznej, kulturalnej i patriotycznej. Kilka razy do roku organizuje m.in. wystawy czasowe o tematyce historycznej, artystycznej, przyrodniczej i regionalnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane przez muzeum imprezy cykliczne – wieczornice, spotkania i widowiska historyczne. Pracownicy placówki mocno angażują się we wszelkie inicjatywy związane z dziejami miasta i regionu oraz nieustannie dbają o pamięć historyczną mieszkańców.

W dziedzinie działalność gospodarcza zgłoszono tylko dwie kandydatury: Lege Opakowania Sp. z o. o. oraz Karola Piotrowskiego, który otrzymał nagrodę Krotoszyński Dąb.

Trzy pokolenia rodu Piotrowskich, dzięki fachowości, rzetelnej i uczciwej pracy, zdołały zapewnić 100-letnią ciągłość zagrożonemu w dzisiejszych czasach fachowi zegarmistrzowskiemu. W 1919 roku Władysław Piotrowski założył firmę zegarmistrzowską, która – jako jedyny prywatny zakład – nie została zmuszona do przeprowadzki, mimo prób przejęcia lokalu przez PSS „Społem” w czasach PRL-u. W. Piotrowski opracował i opatentował urządzenie do zmniejszania obrączek i zracjonalizował urządzenie do ich powiększania. W 1957 roku zakład zegarmistrzowski został przekazany jego synowi, Jerzemu, a w 1983 wnukowi, Karolowi. Laureat w swojej pracy stara się bronić przed zdehumanizowaną tandetą masowej produkcji zegarów i zegarków. Zrywa również ze stereotypem rzemieślnika myślącego tylko o pomnażaniu własnych dochodów, angażując się społecznie w działalność licznych organizacji.

W kategorii działalność społeczna zgłoszono osiem kandydatur. Nominowane były Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Oddział w Krotoszynie, Irena Marszałek oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp. Zwyciężyło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Pracownicy tej instytucji na co dzień są wolontariuszami, za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia. Pracują w wolnym czasie, nierzadko kosztem własnych rodzin i pracy zawodowej. Główną ich działalnością jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zajmują się również szeregiem działań zmierzających do poprawy świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt. Towarzystwo przeprowadza również interwencje w sprawie maltretowanych zwierząt. Ratuje ich życie, finansując zabiegi, operacje weterynaryjne i karmę.

Spośród dwóch kandydatur w kategorii oświata nagrodę przyznano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Placówka ta organizuje szereg inicjatyw, jak np. Papieski Bieg Pokoju, wiele konkursów zawodowych i tematycznych – Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski, Szkolny Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Gastronomiczny. Społeczność szkolna angażuje się również w rozmaite akcje społeczne, np. oddawania krwi, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, koncerty charytatywne. Równie chętnie uczestniczy w działaniach mających na celu krzewienie lokalnych tradycji patriotycznych, działając na rzecz szerzenia wiedzy na temat Wielkopolski.

W kategorii sport zgłoszono cztery kandydatury. Nominacje otrzymali: Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach, Dawid Kujawski – LAB. Krotoszyn oraz Julia Damasiewicz. Decyzją kapituły nagrodę Krotoszyński Dąb zdobył Klub Olimpiad Specjalnych.

KOS ma spore osiągnięcia na szczeblu regionalnym czy ogólnopolskim oraz na arenie światowej. Klub liczy 38 zawodników i 8 członków. Zajmuje się takimi dyscyplinami sportu jak tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, bowling, badminton, narciarstwo, trening aktywności motorycznej. Ma na swoim koncie wiele medali i nagród zdobytych podczas letnich i zimowych olimpiad specjalnych. Klub poprzez swoją działalność zapewnia młodym sportowcom lepszy rozwój, daje możliwości wykazania się odwagą, pokazania talentów i zawiązywania przyjaźni.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Loading ... Loading ...
Archiwum
W starym stylu
Impuls
Lesniczowka
Banaszak
Galeria Kroto
BETA
Mazi Owczarz
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Jumbonet
Korona
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla