Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Karty Partnerskie


 

 

Regulamin Kart Partnerskich

Słownik pojęć:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Użytkowników z Kart Partnerskich, udostępniony pod adresem internetowym www.glokalna.pl, zawierający zasady korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem usług;

Karta Partnerska – Karta, która upoważnia Użytkownika Karty do uzyskania określonego pakietu promocyjnego u Partnerów;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Karty Partnerskiej;

Organizator – Wielkopolska Squad S.C. z siedzibą przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn;

Partnerzy – wszelkie podmioty (firmy) współpracujące z Organizatorem, biorące udział w projekcie Kart Partnerskich, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez siebie usług oraz produktów na zasadach promocyjnych;

Ustawa o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy  Regulamin  określa  warunki i zasady  korzystania z Karty Partnerskiej zwanej dalej Kartą.

2.     Organizatorem projektu i wydawcą Karty Partnerskiej jest Wielkopolska Squad s.c., z siedzibą ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn zwana dalej Organizatorem.

3.     Partnerami projektu Kart Partnerskich są firmy usługowe i produkcyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.

4.     Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.

5.     Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do momentu zakończenia projektu tj. od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

6.     Każdy posiadacz Karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2

Postanowienia dotyczące Karty

1.       Posiadaczem Karty może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Karta jest wydawana bezpłatnie.

2.       Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie formularza/ankiety, związanej z danymi osobowymi Użytkownika Karty oraz jego podpisanie.

3.     Przy odbiorze Karty użytkownik zobowiązany jest do okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4.     Posiadacz Karty ma prawo udostępniać ją osobom trzecim.

5.     Karta jest wydawana jednorazowo i ma określony termin ważności.

6.     Ilość kart jest limitowana. Maksymalnie w projekcie weźmie udział 10.000 Użytkowników.

7.       Karta obowiązuje we wszystkich firmach, deklarujących uczestnictwo w projekcie jako Partner.

8.       Lista Partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.glokalna.pl.

9.     Posiadacz Karty, by uzyskać promowany zakres usług, ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.

10.            Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel Karty.

11.            Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej przedstawicielowi Partnera, nie później niż przed ostatecznym zatwierdzeniem paragonu fiskalnego.

 

12. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.

14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Użytkownik winien skontaktować się z Organizatorem.

15.  Wydanie duplikatu Karty wiąże się z kosztem, jaki ponosi Użytkownik w momencie wydania duplikatu. Koszt realizacji to 15 zł brutto.

§ 3

Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych jest Organizator – Wielkopolska Squad S.C. z siedzibą przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn.
2.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w programie. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością udziału.                                                         3.  Użytkownik Karty wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.                                                                                                           4. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika lub jej odwołanie powoduje, że Karta nie zostanie wydana lub Użytkownik będzie musiał ją zwrócić, w związku z czym, nie będzie mógł korzystać z usług Partnerów. Polega to na wysłaniu odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej odo@glokalna.pl.                                                                                                                  5. Celem zbierania danych jest uczestnictwo w programie oraz celach:                                  a.    Marketingowych;
b.    Handlowych;
d.    Komunikacji z Użytkownikami;
e.    Prowadzenia Rankingu Uczestników;
g.   Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych.
6.   Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Użytkownika:
a.    płeć;
b.    imię (imiona);
c.    nazwisko;
e.    rok urodzenia;
f.    adres zamieszkania;
g.    stan cywilny;
h.    ilość dzieci;
i.    adres e-mail;
j.    numer telefonu;
k.    obywatelstwo;
l.  Zainteresowania.                                                                                                                 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                 8. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.                                                                  9. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                        10. Udostępnione dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie
11. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami programu.                                                                                                 12. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie.
§ 4

Postanowienia dotyczące Partnerów

Partnerzy  przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.

Partnerzy mogą indywidualnie udzielać dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi, jednak nie łączą się one z rabatem udzielonym na podstawie Karty Partnerskiej (chyba, że Partner postanowi inaczej).

Partnerzy mogą zmieniać promocję dotyczącą Kart raz w ciągu roku kalendarzowego.

Partnerzy są zobowiązani do udzielenia rabatu każdemu Użytkownikowi Karty podczas dokonywania przez niego zakupów produktów lub usług objętych promocją.

 

§ 5

PARTNERZY

 

Aparatus – Aparaty Słuchowe Krotoszyn

Akademia Piłkarska Reissa

Meble Tapicerowane Beta

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Betar

Centnas Sp. z o.o. Producent mieszane traw i nasion rolniczych

Cer-medic sp. z o.o. zakład opieki medycznej Krotoszyn

PPHU EKO DOM

Fach-Stol

Family Fit S.C.

Finestra

FOR MEN

Galeria Krotoszyńska

Zakład Usług Pogrzebowych „Gulczyńscy”

Restauracja Impuls

PHU Jaranet

Kwiaciarnia Młyńska

Cafe&Restaurant La Rosa

Leader School

Mikuś

MonEw dla wyjątkowych kobiet

Monre Sp. z o.o./System Telewizji Reklamowej

Hurtownia Instalacyjna M-Partner

Ochman Stacje Paliw

Pancom Przemysław Panek

Pionier obuwie odzież

Polbud – składy

Show Dance

Soft komputery

Usługi Stolarskie Talars

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka

Visus Zakład Optyczny

§ 6

Promocje

Aparatus – Aparaty Słuchowe Krotoszyn:

1. Minus 500 zł z ceny, za każdy aparat wartości powyżej 2500 zł/ minus 250 zł z ceny za każdy aparat do 2500 zł.

2. Do każdego aparatu pakiet serwisowy plus pakiet baterii na 3 lata bezpłatnie – wartość rynkowa 550 zł – oferta nie łączy się z pozostałymi promocjami z karty

3. Bezpłatna konsultacja w zakresie szumów usznych – pełen zakres badań słuchu, omówienie możliwości oraz wskazanie terapii – wartość rynkowa 150 zł.

4. Bezpłatne badanie słuchu – konsultacja wyników przez specjalistę – wartość rynkowa 100 zł.

Akademia Piłkarska Reissa

1.     Karnet na miesiąc bezpłatnych zajęć (dla nowych Klientów)

Meble Tapicerowane Beta

1.     5% rabatu przy każdym produkcie lub usłudze

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Betar

1.                 10 zł taniej na tonie na opał i cement + karnet APR

Centnas Sp. z o.o. Producent mieszane traw i nasion rolniczych

1.   5% rabatu przy każdym produkcie lub usłudze.

Cer-medic sp. z o.o. zakład opieki medycznej Krotoszyn

1.   Badanie pantomograficzne wykonywane najnowszym aparatem diagnostycznym o najwyższej jakości zdjęcia z 15% rabatem/ badanie USG piersi dla kobiet lub USG prostaty dla mężczyzn w cenie 50 zł (cena regularna to 80 zł)

PPHU EKO DOM

1.                      Przy dowolnym zakupie karnet na miesiąc zajęć do szkółki pływania UKS Jedynka (dla nowych Klientów).

Fach-Stol

1.                     10% rabatu na kolekcję EGGER na panele podłogowe /100 zł rabatu na skrzydła przy zakupie kompletu drzwi PORTA KONCEPT

Family Fit s.c.

1.                     10% rabatu przy każdym karnecie członkowskim (dla nowych klientów).

Finestra

1.                     5% rabatu na wszystkie osłony przeciwsłoneczne i moskitiery

Galeria Krotoszyńska

1.                      5% rabatu przy każdym zakupie w sklepach MonEw, Mikuś,  Pionier i FOR MEN.

Zakład Usług Pogrzebowych „Gulczyńscy”

1.                     5% rabatu przy każdym produkcie lub usłudze

Restauracja Impuls

1.                     Kawa gratis do każdego zamówienia + zestaw obiadowy „Danie dania” w cenie 14 zł.

PHU Jaranet

 

1.                     50% rabatu na wszystkie usługi informatyczne.

Kwiaciarnia Młyńska

1.                     Przy zakupie od 50 zł karnet na miesięczne treningi w Akademii Piłkarskiej Reissa.

Cafe&Restaurant La Rosa

1.                     15% rabatu na wszystkie dania cateringowe.

Leader School

1.                     Karnet na miesiąc bezpłatnych zajęć grupowych.

Monre Sp. z o.o./ System Telewizji Reklamowej

1.                     Pakiet „reklama na wszystkich tv w sieci na terenie powiatu krotoszyńskiego” w cenie pakietu 10 TV (od kampanii półrocznej)

Hurtownia Instalacyjna M-Partner

1.                     15% rabatu przy każdym produkcie.

Ochman Stacje Paliw

1.                     Kawa gratis przy tankowaniu od 50 zł.

Pancom Przemysław Panek

1.                    50% rabatu na wszystkie usługi informatyczne związane z sprzętem komputerowym.

Polbud- składy

1.                     5% rabatu przy każdym produkcie lub usłudze.

Show Dance

1.                     50% rabatu na dowolne zajęcia grupowe w pierwszym miesiącu (dla nowych Klientów).

Soft Komputery

1.                     Przy zakupie laptopa i komputera konfiguracja plus antywirus gratis/ czyszczenie laptopów -30% rabatu (czyszczenie dotyczy  brudu, kurzu)

Usługi Stolarskie Talars

1.                     5% rabatu przy każdym produkcie lub usłudze.

Visus Zakład Optyczny

1.                      10% rabatu na akcesoria optyczne/5% rabatu na oprawy okularowe.

 

§ 7

Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług Partnerów oraz pytania dotyczące użytkowania Karty należy składać na adres poczty elektronicznej redakcja@glokalna.pl. Reklamacja powinna zawierać : imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2.    Organizator w porozumieniu z Partnerem rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji, nie dłużej jednak niż o 30 kolejnych dni roboczych.
3.    Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartej z Organizatorem oraz Partnerem umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu, nieuznawania Karty lub nierzetelnego świadczenia usług przez Partnera.

2.     Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.

3.     W przypadku zmiany Regulaminu posiadacze Karty są niezwłocznie informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.glokalna.pl.

4.     W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.

5.       Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się do  przestrzegania jego postanowień.

7.    Użytkownicy kart uzyskują nieograniczony dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie organizatora www.glokalna.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8.    Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
9.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

 

 

Sorry, there are no polls available at the moment.
Robstal
Blending
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek
Wojno
Matyla
M-partner