Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Kobylińska orkiestra ma już 40 lat!

2019-05-10
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Kultura
  4. /
  5. Kobylińska orkiestra ma już...
Kobylińska orkiestra ma już 40 lat!

30 kwietnia Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie obchodziła swoje 40-lecie. Z tej okazji zorganizowano uroczysty koncert.

 

Gratulacje i życzenia członkom orkiestry złożył burmistrz Tomasz Lesiński. – Trudno sobie wyobrazić świat bez nieba, a życie bez muzyki, która zajmuje często miejsce szczególne, staje się ulubionym zajęciem, a niekiedy nawet najważniejszą życiową pasją. Pragnę podziękować kapelmistrzowi oraz wszystkim muzykom za działania artystyczne, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym naszej gminy – powiedział burmistrz. Nawiązał też do wspaniałej tradycji orkiestry. – Historia orkiestry wypełniona jest wieloma sukcesami, nagrodami i niezliczonymi koncertami. Reprezentowaliście też gminę poza granicami naszego kraju – podkreślił T. Lesiński, życząc muzykom wielu sukcesów, rozwoju, owocnej pracy i wytrwałości w realizacji zamierzeń. Wespół z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kobylinie, Piotrem Chlebowskim, włodarz wręczył kapelmistrzowi orkiestry, Łukaszowi Maćkowiakowi, kwiaty, list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf.

W trakcie jubileuszowego koncertu pałeczkę dyrygenta jako pierwszy chwycił wieloletni kapelmistrz orkiestry, Lech Badziński. Brawom i oklaskom nie było końca. Po nim przed muzykami stanął obecny dyrygent, Łukasz Maćkowiak.

Inicjatywa zawiązania orkiestry wyszła w 1977 roku od druha Kazimierza Twardowskiego. Ochotnicy postarali się o instrumenty i udało im się pozyskać dyrygenta. Pierwszym był Zygfryd Biegała, a kierownikiem został Kazimierz Twardowski. Oficjalnie za datę rozpoczęcia działalności zespołu uznaje się 25 lutego 1979. Na początku orkiestra liczyła 44 muzyków, a pierwszy występ, jeszcze nieumundurowanego zespołu, miał miejsce 1 maja 1979 roku. I choć niektórzy z muzyków tylko markowali granie, to ich występ został przyjęty bardzo entuzjastycznie przez mieszkańców miasta.

W niedługim czasie, dzięki hojności darczyńców, udało się dokupić instrumenty oraz umundurować cały zespół. Jak mocno muzycy zaangażowali się w działalność orkiestry, świadczy pierwszy sukces, odniesiony już w 1980 roku w Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych. Nasi druhowie zajęli bowiem drugie miejsce. Rok później z żalem pożegnano zmarłego nagle dyrygenta, Zygfryda Biegałę. Po nim batutę przejął kapelmistrz orkiestry wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim, por. Lech Badziński. Wprowadził on do zespołu drugiego instruktora, Władysława Urbaniaka. Pod ich nadzorem bardzo szybko orkiestra podniosła swoje umiejętności.

W 1984 roku, po pięciu latach działalności, powołano oddzielny zarząd orkiestry, w skład którego weszli: prezes – dh Kazimierz Twardowski, zastępca prezesa – dh Zygmunt Dembski, sekretarz – dh Tadeusz Bukowski, skarbnik – dh Karol Indziński, gospodarz – dh Zdzisław Walczak, kronikarz – dh Waldemar Nowicki.

Cały czas muzycy podnosili swoje umiejętności, ich gra zachwycała, więc byli często proszeni o występy. Dlatego też w 1987 roku w gminnej kasie znaleziono środki i ufundowano nowe umundurowanie. Dodatkowo na głowach muzyków pojawiły się czapki rogatywki. Pięknie wyglądająca orkiestra, jak i bardzo dobre granie zaowocowały zajęciem pierwszego miejsca w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Pudliszkach. Kolejny ogromny sukces odniosła 12 maja 1988 roku w Krobi w X Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych, zajmując drugą lokatę i triumfując w konkursie musztry paradnej. Zespół wielokrotnie występował na różnych imprezach, dumnie reprezentował gminę Kobylin i zdobywał liczne laury. W przełomowym dla Polski roku 1989 orkiestra dała niezapomniany koncert, na którym zagrała wiele polskich pieśni i piosenek, których wcześniej publiczne wykonywanie było zabronione. Poza tym muzycy zadbali również o rozbawienie widowni, tworząc kabaret Sikawka.

W latach 90. ubiegłego wieku orkiestra wielokrotnie występowała. Jej największym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w XII Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski w Kępnie, co dało przepustkę do występu w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polanicy-Zdroju. Tam kobylińska orkiestra otrzymała „Kryształową Buławę”. W lutym 2004 roku muzycy świętowali srebrny jubileusz, przy okazji którego Bolesław Ferfecki opracował okolicznościowe wydawnictwo.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

 

Loading ... Loading ...
Archiwum
W starym stylu
Impuls
Lesniczowka
Banaszak
Galeria Kroto
BETA
Ideal Okna
Mazi Owczarz
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Jumbonet
Korona
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla