Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Podwyżka stawek podatkowych

2018-12-05
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Podwyżka stawek podatkowych
Podwyżka stawek podatkowych

W trakcie II sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła się 29 listopada, uchwalono nowe stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Od przyszłego roku będą obowiązywać wyższe opłaty.

 

Podniesienie stawek podatków podyktowane było faktem, że od 2014 roku pozostawały one na tym samym poziomie. Jest to zatem pierwsza od pięciu lat podwyżka. Zarówno uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jak i uchwała w sprawie podatku od środków transportowych zostały przyjęte jednogłośnie przez kobylińskich radnych.

Dla przykładu – jeśli chodzi o podatek od budynków mieszkalnych, to od nowego roku obowiązywać będzie kwota 0,75 zł za m2 powierzchni użytkowej. W tym przypadku mamy zatem wzrost o 10 groszy na metrze. Z kolei podatek od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wzrośnie z 16,65 zł / m2 do 19 zł / m2.

(ANKA)

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,64 od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) Od budowli: 2% ich wartości.

Loading ... Loading ...
Archiwum
W starym stylu
Impuls
Lesniczowka
Banaszak
Galeria Kroto
BETA
Mazi Owczarz
Leaderschool
Fachstol baner
Serafiniak
Jumbonet
Korona
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla