Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Pluszaki

Termomodernizacja na Parcelkach zakończona

2017-12-04
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Termomodernizacja na Parcelkach zakończona
Termomodernizacja na Parcelkach zakończona

29 listopada w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie miał miejsce odbiór końcowy jednego z zadań w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn”.

 

Przypomnijmy, że projektem zostały objęte trzy placówki, prócz szkoły na Parcelkach – SP w Biadkach i Przedszkole nr 5 w Krotoszynie.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy.

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Ponadto założono instalację fotowoltaiczną oraz zmodernizowano instalację oświetleniową. Zakres rzeczowy zadania obejmował również pozostałe prace wynikające ze stanu technicznego obiektu oraz przepisów p.poż.

Termomodernizacja spowoduje przede wszystkim podniesienie efektywności energetycznej budynku i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.

(NOVUS)

Fines
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym dostępem obywateli do broni?
Loading ... Loading ...