Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Wyższe diety dla radnych

2019-01-07
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Wyższe diety dla radnych
Wyższe diety dla radnych

Radni powiatowi zdecydowali, że od tego roku będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie za swoją pracę samorządową. Zwiększona została wysokość kwoty bazowej, która wynosi teraz 1789 złotych, czyli 10 procent więcej niż było do tej pory.

 

Dyskusję na temat diet wywołało to, iż radni w ramach oszczędności zgodzili się przynosić na posiedzenia własne tablety. Szerzej na ten temat na komisjach i grudniowej sesji wypowiedział się Juliusz Poczta, przewodniczący Rady Powiatu. – Chcę zaznaczyć, że radni od tej kadencji pracują znacznie więcej – stwierdził, przypominając o utworzeniu nowej komisji – skarg, wniosków i petycji. – Czynnik inflacyjny spowodował obniżenie o połowę realnej siły nabywczej diet. W związku z tym płaca minimalna jest teraz znacznie wyższa niż podczas pierwszych kadencji rady – tłumaczył.

Zdaniem przewodniczącego, ważnym argumentem przeważającym za podwyżką diet były koszty funkcjonowania rady powiatu w przeliczeniu na mieszkańca. Okazało się, że ów wskaźnik jest najniższy w okolicy, jeśli porównamy koszty funkcjonowania rad powiatowych. Wynosi zaledwie 3,43 zł (dla porównania: w Jarocinie 4,21 zł, w Rawiczu 4,06 zł, w Słupcy 5,17).

Radni zaakceptowali zmiany bez jakiejkolwiek dyskusji. Podwyżki zależą od sprawowanych funkcji. Tak więc przewodniczący rady otrzymywał będzie co miesiąc 2147,30 zł, czyli 120 proc. kwoty bazowej. Wiceprzewodniczący dostaną 80 proc., a więc 1431,54 zł. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymają 105 proc. – 1878,89 zł. Dla przewodniczącego Komisji rewizyjnej przewidziano 1521 zł, a dla przewodniczących Komisji spraw społecznych i Komisji budżetowo-gospodarczej i rolnictwa – 1252,59 zł. Wynagrodzenie radnego niesprawującego żadnej funkcji wyniesie 60 proc. kwoty bazowej, czyli 1073,65 zł.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Jumbonet
Jarmużek
Wojno
M-partner
Matyla