Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Zapnij pasy – żyj dłużej!

2019-02-25
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Na sygnale
  4. /
  5. Zapnij pasy – żyj...
Zapnij pasy – żyj dłużej!

14 lutego funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie na drogach naszego powiatu przeprowadzili akcję informacyjno-profilaktyczną pod hasłem „Zapnij pasy – żyj dłużej”. Przypominamy, że do zapinania pasów bezpieczeństwa zobowiązane są wszystkie osoby jadące w pojeździe.

 

Szczególną uwagę mundurowi zwracali na przestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz stosowania fotelików do przewożenia dzieci. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu kierowcy otrzymali zawieszki zapachowe, przypominające o tym, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Konieczność zapinania pasów potwierdzają zarówno badania naukowe, jak i prowadzone testy. Niezapinanie ich oraz niestosowanie specjalnych urządzeń do przewozu najmłodszych to jedne z przyczyn doznawanych urazów oraz wysokiej śmiertelności wśród ofiar wypadków drogowych.

Warto również pamiętać, że w momencie zderzenia samochodów nasze ciało przemieszcza się wewnątrz pojazdu z ciężarem nawet 2,5 tony. Dlatego niestosowanie się do obowiązujących przepisów przez pasażera siedzącego z tyłu może przyczynić się do śmierci jego samego oraz innych osób znajdujących się w aucie.

Dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu, należy bezwzględnie przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym. Ponadto zabrania się przewożenia dziecka na przednim siedzeniu w pozycji tyłem do kierunku jazdy, gdy w samochodzie może zadziałać poduszka powietrzna pasażera.

(NOVUS)

FOT. KPP Krotoszyn

 

PAMIĘTAJMY:

art. 39. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

1.Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy (…).

2.Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej, przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Blending
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek
Wojno
Matyla
M-partner