Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

2020-06-24
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Zmiany w gospodarowaniu odpadami...
Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Aparatus reklama w artykule

W trakcie XVIII sesji Rady Gminy w Rozdrażewie, która odbyła się 3 czerwca, jej uczestnicy, z okazji przypadającej 27 maja 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, minutą ciszy uczcili pamięć nieżyjących już samorządowców z terenu gminy. Głównym tematem obrad była jednak gospodarka odpadami komunalnymi.

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty. Konieczność pochylenia się nad pierwszą z tych kwestii wynikała z faktu, iż Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionowała w ostatnim czasie uchwały przewidujące różnicowanie stawki opłaty dla danego gospodarstwa w zależności od liczby osób w nim zamieszkujących. Rada Gminy w Rozdrażew wybrała więc stałą stawkę opłaty od osoby, a więc metodę, która uznawana jest za najbardziej sprawiedliwą spośród czterech przewidzianych przez ustawę.

Jeśli zaś chodzi o wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych, to uchwalono, że od 1 lipca miesięczna stawka od jednego mieszkańca wynosić będzie 29 złotych. Jeśli natomiast właściciel posesji nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, opłata wyniesie 60 zł.

Ponadto rozdrażewska rada wprowadziła częściowe zwolnienie – w wysokości 50 groszy od osoby miesięcznie – w opłacie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na przydomowym kompostowniku. Korzystając z takiego zwolnienia, właściciel posesji rezygnuje z odbioru odpadów biodegradowalnych – czyli nie otrzymuje brązowych worków – i dostarczania ich do PSZOK-u.

Jednocześnie rada określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, oraz warunki i tryb jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym konieczne jest ponowne złożenie deklaracji. Dlatego też w ostatnim tygodniu czerwca mieszkańcom dostarczone zostaną nowe druki, częściowo wypełnione. Właściciel będzie musiał uzupełnić deklarację o rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych w danej nieruchomości, określić, czy korzysta z możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych i związanej z tym zniżki, obliczyć opłatę i się podpisać. By ułatwić zwrot deklaracji, w pierwszym tygodniu lipca pracownicy Urzędu Gminy w Rozdrażewie będą je odbierać przed salami wiejskimi w wyznaczonych dla poszczególnych miejscowości dniach i godzinach.

OPRAC. (ANKA)

YouTube

energy sped
Robstal
Jumbonet
Intermarche
Lesniczowka
Lombard Smok
Phone Spa
Kiki Car Care
Archiwum
Zuziak
APR
daf-mal
BGP
MediaSort
M-Partner
E-paka
Eltom-bud
Pod Szyszkami
Kostka
KUK
Jarmużek