Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
HANDLOWIEC GLK
DAF-MAL

Karty Partnerskie

 

Promocje
1. Akademia Piłkarska Reisa: Voucher na miesiąc zajęć o wartości 125 zł
2. Beauty Eternal:
Plasma Complex – rabat -300 zł przy trzech sesjach (zabieg dla wszystkich osób chcących poprawić jakość i kondycję swojej skóry) /
Przy zakupie pakietu trzech zabiegów osoczem bogatopłytkowym oraz fibryną na twarz i szyję, zabieg osoczem bogatopłytkowym na skórę głowy gratis. Wartość zabiegu – 300 zł.
3. Centrum Budowlane Banaszak: Zakupy od kwoty 900 zł = talon na dalsze zakupy w wysokości 100 zł
*nie dotyczy produktów będących w ofercie promocyjnej
4. Eurowarsztat Kaczmarek. Wypożyczalnia autolawet: Rabat 10% na każdą usługę z wyłączeniem Stacji Kontroli Pojazdów
5. FinUp Partner: Przy każdej realizacji voucher na miesiąc zajęć w Akademii Piłkarskiej Reissa o wartości 125 zł
6. For Men: Rabat 10% przy każdym zakupie / Rabat 15% przy zakupie powyżej 500 zł
7. Galeria Krotoszyńska
8. Hurtownia Instalacyjna M-Partner Łukasz Marciniak: Rabat 15% przy każdym zakupie
9. Ideal Nowaczyk Rafał: Rabat 10% na każdą usługę i produkt
10. Krotoszyński Ośrodek Kultury: Rabat 10% na wydarzenia, których producentem jest KOK (np. koncerty, spektakle)
11. Kurier EPAKA: Przesyłki kurierskie Krotoszyn –
5% rabatu na przesyłki krajowe i zagraniczne w wadze gabarytowej 5-30kg /
5% rabatu na przesyłki krajowe i zagraniczne*
*dotyczy przesyłek, których waga rzeczywista i wymiary mieszczą się w
przedziale 5-30kg
12. Kwiaciarnia Flowers Design: 200 zł za wynajem napisu LOVE do 25km lub przy pełnej oprawie florystycznej + bukiet bukiet ślubny o wartości 150 zł gratis
13. Kwiaciarnia Młyńska Aniela Tarnawska: Zakup od kwoty 50 zł = voucher na miesiąc zajęć w Akademii Piłkarskiej Reissa o wartości 125 zł
14. “Las Kalisz” Sp. z o.o. / Delikatesy Korona: Rabat 10% na wszelkie produkty z dziczyzny firmy Las Kalisz z wyjątkiem gulaszy i mięsa drobnego
15. Marian Iberhan Przedsiębiorstwo WIelobranżowe “TOR”:
Zakup kostki brukowej w ilości min. 100m2 = voucher na zakupy w sklepie o wartości 200 zł.
* nie dotyczy kostek przemysłowych.
Zakupy w sklepie przekraczające kwotę 500 zł = voucher na zakupy o wartości 50 zł.
* dotyczy klientów indywidualnych
16. “Max-Gum” Tomasz Szyszka: Rabat 15% na każdą usługę
17. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w restrukturyzacji: Upust 15% na lampy do wykorzystania w sklepie oświetleniowym A-T przy ul. Koźmińskiej 17. Rabat nie wiąże się z innymi promocjami.
18. Restauracja Impuls: Do dania dnia zupa gratis / Przy zamówieniu imprezy okolicznościowej wino musujące gratis
19. Restauracja Leśniczówka: Kawa gratis do każdego zamówienia obiadowego / Rabat 5% na pokoje gościnne zamówione przez nowożeńców
20. Rynowiecki Tomasz “Finestra”: Rabat 10% na wszystkie osłony wewnętrzne i moskitiery
21. Sebastian Szostak Studio V: Rabat 10% na każdą usługę
22. Świat Zabawy u Maziego: Wynajem sprzętu dla dzieci w kwocie 200 zł/godz.
23. Trans-Med s.c.: Rabat -50 zł przy transporcie na terenie powiatu krotoszyńskiego
24. Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa: Organizacja dowolnej imprezy okolicznościowej powyżej 20 osób – minus 100 zł / powyżej 30 osób – 200 zł
*promocja nie obejmuje wesel i komunii
*promocja obowiązuje przy menu przekraczającym 150 zł/osobę
25. Zakład Usług Pogrzebowych „Gulczyńscy”: Rabat 5% na każdy produkt lub usługę

 

 

Regulamin Kart Partnerskich

 

Słownik pojęć:
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Użytkowników z Kart Partnerskich, udostępniony pod adresem internetowym www.glokalna.pl, zawierający zasady korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem usług;
Karta Partnerska – Karta, która upoważnia Użytkownika Karty do uzyskania określonego pakietu promocyjnego u Partnerów;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Karty Partnerskiej;
Organizator – Wielkopolska Squad S.C. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn;
Partnerzy – wszelkie podmioty (firmy) współpracujące z Organizatorem, biorące udział w projekcie Kart Partnerskich, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez siebie usług oraz produktów na zasadach promocyjnych;

Ustawa o ochronie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Squad S.C. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn;

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Karty Partnerskiej, zwanej dalej Kartą.
2.Organizatorem projektu i wydawcą Karty Partnerskiej jest Wielkopolska Squad s.c., z siedzibą ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn, zwana dalej Organizatorem.
3.Partnerami projektu Kart Partnerskich są firmy usługowe i produkcyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
4.Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych, oferowanych przez Partnerów Karty.
5.Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do momentu zakończenia projektu, tj. od 11 października 2019 roku do 10 października 2020 roku.
6.Każdy posiadacz Karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 2
Postanowienia dotyczące Karty
1.Posiadaczem Karty może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Karta jest wydawana bezpłatnie.
2.Posiadacz Karty ma prawo udostępniać ją osobom trzecim.
3.Karta jest wydawana jednorazowo i ma określony termin ważności.
4.Ilość kart jest limitowana. Maksymalnie w projekcie weźmie udział 10.000 Użytkowników.
5.Karta obowiązuje we wszystkich firmach deklarujących uczestnictwo w projekcie jako Partner.
6.Lista Partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.glokalna.pl.
7.Posiadacz Karty, by uzyskać promowany zakres usług, ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.
8.Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel Karty.
9.Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej przedstawicielowi Partnera, nie później niż przed ostatecznym zatwierdzeniem paragonu fiskalnego.
10.Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.
12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Użytkownik winien skontaktować się z Organizatorem.

 

§ 3
Postanowienia dotyczące Partnerów
Partnerzy przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej, określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.
Partnerzy mogą indywidualnie udzielać dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi, jednak nie łączą się one z rabatem udzielonym na podstawie Karty Partnerskiej (chyba że Partner postanowi inaczej).
Partnerzy mogą zmieniać promocję dotyczącą Kart raz w ciągu roku kalendarzowego.
Partnerzy są zobowiązani do udzielenia rabatu każdemu Użytkownikowi Karty podczas dokonywania przez niego zakupów produktów lub usług objętych promocją.

 

§ 4
PARTNERZY
Akademia Piłkarska Reisa
Beauty Eternal
Centrum Budowlane Banaszak
Eurowarsztat Kaczmarek. Wypożyczalnia autolawet
FinUp Partner
For Men
Galeria Krotoszyńska
Hurtownia Instalacyjna M-Partner Łukasz Marciniak
Ideal Nowaczyk Rafał
Krotoszyński Ośrodek Kultury
Kurier EPAKA – Przesyłki kurierskie Krotoszyn
Kwiaciarnia Flowers Design
Kwiaciarnia Młyńska Aniela Tarnawska
“Las Kalisz” Sp. z o.o. / Delikatesy Korona
Marian Iberhan Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “TOR”
“Max-Gum” Tomasz Szyszka
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w restrukturyzacji
Restauracja Impuls
Restauracja Leśniczówka
Rynowiecki Tomasz “Finestra”
Sebastian Szostak Studio V
Świat Zabawy u Maziego
Trans-Med s.c.
Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Zakład Usług Pogrzebowych „Gulczyńscy”

 

§ 5
Promocje
1. Akademia Piłkarska Reisa: Voucher na miesiąc zajęć o wartości 125 zł
2. Beauty Eternal:
Plasma Complex – rabat -300 zł przy trzech sesjach (zabieg dla wszystkich osób chcących poprawić jakość i kondycję swojej skóry) /
Przy zakupie pakietu trzech zabiegów osoczem bogatopłytkowym oraz fibryną na twarz i szyję, zabieg osoczem bogatopłytkowym na skórę głowy gratis. Wartość zabiegu – 300 zł.
3. Centrum Budowlane Banaszak: Zakupy od kwoty 900 zł = talon na dalsze zakupy w wysokości 100 zł
*nie dotyczy produktów będących w ofercie promocyjnej
4. Eurowarsztat Kaczmarek. Wypożyczalnia autolawet: Rabat 10% na każdą usługę z wyłączeniem Stacji Kontroli Pojazdów
5. FinUp Partner: Przy każdej realizacji voucher na miesiąc zajęć w Akademii Piłkarskiej Reissa o wartości 125 zł
6. For Men: Rabat 10% przy każdym zakupie / Rabat 15% przy zakupie powyżej 500 zł
7. Galeria Krotoszyńska
8. Hurtownia Instalacyjna M-Partner Łukasz Marciniak: Rabat 15% przy każdym zakupie
9. Ideal Nowaczyk Rafał: Rabat 10% na każdą usługę i produkt
10. Krotoszyński Ośrodek Kultury: Rabat 10% na wydarzenia, których producentem jest KOK (np. koncerty, spektakle)
11. Kurier EPAKA: Przesyłki kurierskie Krotoszyn –
5% rabatu na przesyłki krajowe i zagraniczne w wadze gabarytowej 5-30kg /
5% rabatu na przesyłki krajowe i zagraniczne*
*dotyczy przesyłek, których waga rzeczywista i wymiary mieszczą się w
przedziale 5-30kg
12. Kwiaciarnia Flowers Design: 200 zł za wynajem napisu LOVE do 25km lub przy pełnej oprawie florystycznej + bukiet bukiet ślubny o wartości 150 zł gratis
13. Kwiaciarnia Młyńska Aniela Tarnawska: Zakup od kwoty 50 zł = voucher na miesiąc zajęć w Akademii Piłkarskiej Reissa o wartości 125 zł
14. “Las Kalisz” Sp. z o.o. / Delikatesy Korona: Rabat 10% na wszelkie produkty z dziczyzny firmy Las Kalisz z wyjątkiem gulaszy i mięsa drobnego
15. Marian Iberhan Przedsiębiorstwo WIelobranżowe “TOR”:
Zakup kostki brukowej w ilości min. 100m2 = voucher na zakupy w sklepie o wartości 200 zł.
* nie dotyczy kostek przemysłowych.
Zakupy w sklepie przekraczające kwotę 500 zł = voucher na zakupy o wartości 50 zł.
* dotyczy klientów indywidualnych
16. “Max-Gum” Tomasz Szyszka: Rabat 15% na każdą usługę
17. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w restrukturyzacji: Upust 15% na lampy do wykorzystania w sklepie oświetleniowym A-T przy ul. Koźmińskiej 17. Rabat nie wiąże się z innymi promocjami.
18. Restauracja Impuls: Do dania dnia zupa gratis / Przy zamówieniu imprezy okolicznościowej wino musujące gratis
19. Restauracja Leśniczówka: Kawa gratis do każdego zamówienia obiadowego / Rabat 5% na pokoje gościnne zamówione przez nowożeńców
20. Rynowiecki Tomasz “Finestra”: Rabat 10% na wszystkie osłony wewnętrzne i moskitiery
21. Sebastian Szostak Studio V: Rabat 10% na każdą usługę
22. Świat Zabawy u Maziego: Wynajem sprzętu dla dzieci w kwocie 200 zł/godz.
23. Trans-Med s.c.: Rabat -50 zł przy transporcie na terenie powiatu krotoszyńskiego
24. Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa: Organizacja dowolnej imprezy okolicznościowej powyżej 20 osób – minus 100 zł / powyżej 30 osób – 200 zł
*promocja nie obejmuje wesel i komunii
*promocja obowiązuje przy menu przekraczającym 150 zł/osobę
25. Zakład Usług Pogrzebowych „Gulczyńscy”: Rabat 5% na każdy produkt lub usługę

 

§ 6
Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług Partnerów oraz pytania dotyczące użytkowania Karty należy składać na adres poczty elektronicznej redakcja@glokalna.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2.Organizator w porozumieniu z Partnerem rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji, nie dłużej jednak niż o 30 kolejnych dni roboczych.
3.Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartej z Organizatorem oraz Partnerem umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7
Postanowienia końcowe
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu, nieuznawania Karty lub nierzetelnego świadczenia usług przez Partnera.
2.Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
3.W przypadku zmiany Regulaminu posiadacze Karty są niezwłocznie informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.glokalna.pl.
4.W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.
5.Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
7.Użytkownicy Kart uzyskują nieograniczony dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie organizatora www.glokalna.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8.Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
9.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

 

YouTube

Archiwum
BGP
IMPULS ZDUNY
IGLOO
Biblioteka Zduny
Oring
Linkiewicz
Eltom-bud
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
OFFICIUM
Pałac w Orli
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
OLD-BRICK.PL
MATYLA
MAZZONI
KIKICARCARE
LAGUNA
BETA
Maśniak
Zajączek
GLK