Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Archiwum

135 lat z OSM Jarocin!

2022-09-13
135 lat z OSM Jarocin!
MARGO FINANSE

Z okazji jubileuszu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, która istnieje na rynku już od 135 lat, zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać znakomite nagrody!

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie to firma z długoletnią tradycją. Znakomite wyroby mleczarskie możemy nabyć w wielu punktach handlowych oraz sklepach firmowych. Zakupimy mleko, śmietanę, śmietankę, twaróg, twarożek, masło oraz napoje mleczne. Wyroby marki OSM Jarocin cenione są za wspaniały, naturalny, tradycyjny smak. Co ważne, są pozbawione konserwantów i sztucznych barwników. By uczcić ten niezwykły jubileusz, firma OSM Jarocin zaprasza swych Klientów do udziału w konkursie!

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie z dowolnym produktem marki OSM i wstawić je pod konkursowym postem na facebookowym profilu OSM Jarocin. Do wygrania znakomite nagrody, m.in. robot planetarny marki Kenwood o wartości 3000 zł! W akcji przewidziano aż 10 nagród! Zachęcamy do wspólnej zabawy! Zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

(lt)

 

Regulamin Konkursu „135 lat z OSM Jarocin”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „135 lat z OSM Jarocin”
2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem głównym i Fundatorem Nagród Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, mająca siedzibę w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej, o numerze NIP 617-000-14-15

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.
4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 13 września 2022r., o godz. 10.00
i potrwa do 11 października 2022r., do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych zdjęć pod postem konkursowym i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski.
8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe).
9. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI
10. Aby wziąć udział w Akcji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu „OSM Jarocin” umieścić zdjęcie swoje lub swych najbliższych z dowolnym produktem marki OSM. Istnieje też możliwość umieszczenia zdjęcia samego produktu marki OSM. Liczy się kreatywność i fajny pomysł na fotografię. W celu wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najciekawsze zdaniem Komisji zdjęcie.

NAGRODY
11. Nagrody dla Zwycięzców:
Łączna pula nagród wynosi 5000 zł!
Twórcy najciekawszych fotografii otrzymają:
* I miejsce – robot planetarny Kenwood Titanium Chef Baker KVC85.594 SI o wartości ok. 3000 zł
* II miejsce – Gofrownica MGO-40 MPM
* III miejsce – Toster Design Line firmy BOSCH
* IV miejsce – Voucher do gabinetu dietetycznego Moniki Namysłowskiej o wartości 330 zł
* V miejsce – 3 x Voucher do wykorzystania w sklepach firmowych OSM Jarocin o wartości 135 zł
* VI miejsce- 3 x Lodówka turystyczna Polarbox Amarillo 20 l o

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
12. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook.
13. Laureaci o wygranej i terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
15. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

YouTube

BGP
Archiwum
BHP RABENDA
JARANET b
Jarmużek
Dietetyk Kaźmierczak
INNOWACYJNE FINANSE
ZAKOCHANY W DREWNIE
Zajączek
IMPULS ZDUNY
MATYLA
TK DACHY
EDI
JARANET A