Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Będzie nowy autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

2019-09-10
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Będzie nowy autobus dla...
Będzie nowy autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dodatkowe ponad 215 tysięcy złotych przekaże w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiatowi krotoszyńskiemu. Z tych środków dofinansowany będzie m.in. zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Pieniądze te przekazywane są z programu na wyrównywanie różnic między regionami, a cała kwota wsparcia dla województwa wielkopolskiego wyniesie w tym roku 5,5 mln zł.

 

„Wyrównywanie różnic między regionami III” to kolejny program, dzięki któremu środki funduszu trafiają do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Umowy w tej sprawie podpisali 2 września Marlena Maląg – prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stanisława Szczotka, starosta powiatu krotoszyńskiego. Ze środków PFRON dofinansowany zostanie zakup autobusu dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Ze wsparcia placówki korzysta 55 osób.

Kwotę 34,5 tys. zł PFRON przekaże powiatowi na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. – Aby osoby z niepełnosprawnością mogły dobrze funkcjonować w przestrzeni publicznej i zawodowej, niezbędna jest dobra współpraca PFRON-u z samorządami. Powiat krotoszyński jest świetnym przykładem zaangażowania władz lokalnych we wspólną troskę o lepszą przyszłość mieszkańców, zwłaszcza najbardziej potrzebujących – podkreśliła Marlena Maląg.

System wsparcia społecznego w powiecie krotoszyńskim uznaję za jedno z największych dokonań naszego młodego samorządu. Stawiamy szczególnie na aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych, a także na wsparcie rodzin. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie stanowi doskonały przykład takich udanych działań. Cieszę się, że ta placówka – już dziś bardzo otwarta na lokalną społeczność – będzie mogła dzięki zakupowi nowego autobusu stworzyć swoim podopiecznym jeszcze lepsze warunki do integracji społecznej – stwierdził Stanisław Szczotka.

Nasz powiat korzysta szeroko ze wsparcia PFRON. W tym roku w ramach algorytmu na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 115 tys. zł, natomiast w ramach programu „Aktywny samorząd” PFRON przekazał prawie 168 tys. zł. Z kolei blisko 30 tys. zł wypłacono na realizację zajęć klubowych w WTZ, a 13 tys. zł – na szkolenia z języka migowego.

Środki PFRON trafiają też do przedsiębiorców w ramach dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz do ubezpieczeń społecznych niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników. Na ten cel przeznaczono w pierwszej połowie tego roku 6,3 mln zł. W 2018 roku z dofinansowań skorzystało 74 pracodawców i 1,5 tys. pracowników niepełnosprawnych na łączną kwotę 11,3 mln zł.

W sumie na wyrównywanie różnic między regionami PFRON przekazuje w tym roku wielkopolskim samorządom środki w wysokości około 5,5 mln zł. W ramach umów z 27 powiatami zakupionych zostanie m.in. 31 mikrobusów i 3 autobusy. „Program wyrównywania różnic między regionami” ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku w całej Polsce planowana jest realizacja 570 projektów na łączną kwotę 65 mln zł. To więcej w stosunku do roku 2016 o 38 procent.

– W ciągu ostatnich czterech lat budżet PFRON zwiększył się o 20 procent i wynosi 5,5 mld zł. Dzięki tym środkom możemy rozszerzać zakres udzielanej pomocy. W skali całego kraju w ramach programu służącego do wyrównywania różnic między regionami w tym roku zakupionych zostanie 357 pojazdów – 302 mikrobusy i 55 autobusów, a więc o ponad 50 więcej niż w zeszłym roku – dodała Marlena Maląg.

Na poprawę warunków transportowych PFRON przeznaczy w 2019 roku blisko 34,7 mln zł. To ponad 4,6 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ponadto fundusze trafią do urzędów powiatowych, placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy, które zniwelują bariery dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zwiększy się też dostępność WTZ-ów.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek