Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Budżet pełen inwestycji

2020-01-09
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Budżet pełen inwestycji
Budżet pełen inwestycji

Pod koniec grudnia koźmińscy radni uchwalili budżet na 2020 rok. Na inwestycje zaplanowano w nim prawie 8 mln złotych. Wśród najważniejszych wyzwań inwestycyjnych znalazły się m.in. rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21, rozbudowa na potrzeby administracji samorządowej budynku przy ul. Boreckiej oraz adaptacja budynku po SP nr 3 na żłobek i przedszkole.

 

Założenia budżetu przedstawił na sesji burmistrz Maciej Bratborski. Przewidywane dochody gminy Koźmin Wlkp. w 2020 roku wynoszą 61 854 625 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 68 071 674 zł. Deficyt zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych – kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

– Budżet to najważniejsza uchwała dla samorządu, gdyż wyznacza cele i kierunki działania na najbliższych dwanaście miesięcy. Trudno było skonstruować projekt budżetu na 2020 rok. Głównie ze względu na to, iż rośnie liczba zadań stawianych przed samorządami, natomiast zmniejszają się środki finansowe pozostające w dyspozycji samorządu do realizacji tych zadań. Jednak, mimo trudności, stworzyliśmy projekt budżetu i zawarliśmy w nim kilka kluczowych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz do rozwoju naszej gminy – powiedział burmistrz Maciej Bratborski.

Na wydatki inwestycyjne przewidziano 7 960 944 zł. Wśród nich najważniejsze to przebudowy lokalnych dróg, modernizacja obiektów publicznych, rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich, przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego oraz budowa obiektu lekkoatletycznego.

Projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie zostały też zaopiniowane przez komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Po dyskusji ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok.

(NOVUS)

FOT. www.kozminwlkp.pl

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek