Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Budżet przyjęty jednogłośnie

2021-01-09
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Budżet przyjęty jednogłośnie
Budżet przyjęty jednogłośnie
Pałac w Orli tekst

Pod koniec grudnia Rada Gminy w Rozdrażewie uchwaliła budżet na 2021 rok. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Na ten rok przewidziano 6 milionów na inwestycje.

 

Projekt uchwały przedstawił wójt Mariusz Dymarski. Łączną kwotę dochodów na najbliższy rok w gminie Rozdrażew zaplanowano na poziomie 25 736 466,09 zł, z kolei wydatki mają wynieść 30 403 279 zł. Deficyt w wysokości 4 666 812,91 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na 2021 rok przewidziano kilka inwestycji na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Planuje się m.in. modernizacje dróg w Nowej Wsi i Dąbrowie, drogi między Chwałkami a Rozdrażewem oraz ulicy Dworcowej w Rozdrażewie, a także budowę łącznika kanalizacyjnego Rozdrażew-Dzielice, budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Dzielicach, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza, remizy OSP Rozdrażew i sali sportowej przy SP w Nowej Wsi, rozbudowę oczyszczalni ścieków, przebudowę świetlicy wiejskiej w Wykach i Trzemesznie, a także budowę siłowni i placu zabaw w Maciejewie.

Uchwałę budżetową rozdrażewscy radni przyjęli jednogłośnie.

(LENA)

YouTube

Oring
Pałac w Orli
Intermarche
Zuziak
Jumbonet
Archiwum
Lombard Smok
Maśniak
Get Free
Zajączek
Eltom-bud
Jarmużek