Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Istota instruktaży BHP

2021-09-14
Istota instruktaży BHP
Zuziak tekst

Szkoleń z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie należy ani pomijać, ani lekceważyć. Po pierwsze – wiedza może uratować ludzkie zdrowie lub życie, po drugie – pracownikom i pracodawcom grożą surowe kary za niepoddanie się kursowi.

 

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz dbanie o aktualną wiedzę zatrudnionych to obowiązek pracodawcy. Wyróżnia się szkolenie wstępne, czyli pierwszy kontakt pracownika z zagadnieniami dotyczącymi BHP w nowym miejscu pracy, a także szkolenia okresowe, które mają aktualizować wiadomości przeszkalanych pracowników. Szkolenia są oczywiście obowiązkowe. Każdy pracownik musi przejść wstępny instruktaż – ogólny i stanowiskowy – już w dniu zatrudnienia. Następnie przed upływem 6 lub 12 miesięcy czeka go kurs okresowy. Szkolenie okresowe, w zależności od wykonywanego zawodu, powtarza się co rok, trzy, pięć lub sześć lat. Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe zapewnienie kolejnej aktualizacji wiedzy.

Obligatoryjność szkoleń BHP znajduje przełożenie w sankcjach dla pracodawcy za ich niezorganizowanie. Nad kontrolą aktualności tychże kursów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kara dla zatrudniającego może wynieść od 1 do 30 tys. zł. Warto też podkreślić, iż pracownik może odmówić wykonywania pracy, jeśli jej warunki nie odpowiadają przepisom i stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Problem z przestrzeganiem terminowości szkoleń z zakresu BHP pojawia się nierzadko. Główną przyczynę stanowi z reguły bardzo długi okres ważności kursów, co sprawia, że dość łatwo zwyczajnie przeoczyć określoną datę. Nie usprawiedliwia to jednak pracodawców w przypadku kontroli inspektorów. Na pytanie, co zrobić w przypadku niedotrzymania terminu instruktażu, odpowiedź okazuje się bardzo prosta – należy przeprowadzić szkolenie niezwłocznie.

Jak wiadomo, do przeszkolenia musi dojść nie tylko z woli pracodawcy, ale i pracownika. Można zatem spytać, co w sytuacji, gdy ten unika kursów, przykładowo uporczywie nie przychodząc na szkolenia. Otóż dający pracę może i powinien wówczas wyciągnąć konsekwencje. Trzeba pamiętać, że szkolenia z tego zakresu odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Zatem niepojawienie się na instruktażu oznacza niestawiennictwo w pracy i musi być poparte urlopem lub zwolnieniem lekarskim. Kary, jakie może wymierzyć pracodawca to upomnienia, nagany lub pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej. Dodatkową opcję stanowi odsunięcie od wykonywanego stanowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, jak mówi nazwa, mają na celu zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie niebezpiecznym sytuacjom. Dlatego warto terminowo kontaktować się ze specjalistami w tej dziedzinie, zanim dojdzie do nieszczęścia.

MATEUSZ BABIARZ

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud