Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Ostrzeżenie przed ptasią grypą

2020-01-14
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Ostrzeżenie przed ptasią grypą
Ostrzeżenie przed ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje o pierwszych w tym roku przypadkach ptasiej grypy, stwierdzonych w województwach lubelskim oraz wielkopolskim.

 

 

W związku z powyższym przypomina o obowiązku spełniania wszystkich warunków bioasekuracji, nałożonych rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722), mających na celu zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących drób fermowy i przyzagrodowy przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Mimo iż grypa ptaków jest chorobą występującą zarówno u ptactwa dzikiego, jak i domowego, to właśnie dzikie ptactwo wodne, rzadko wykazujące oznaki choroby, przenosi wirus grypy do środowiska. Jak pokazuje doświadczenie, najlepszą (i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym) metodą zabezpieczenia gospodarstw jest stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji. Ponadto wskazane jest powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

Przypomina się również o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych), a w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu – zgłaszaniu tego faktu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz).

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur, mających na celu zwalczanie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego. Dlatego też zwraca się szczególną uwagę na zachowanie wskazanych powyżej zasad bioasekuracji i przypomina równocześnie, iż uchybienia w przedmiotowym zakresie na wypadek wystąpienia w gospodarstwie ogniska grypy ptaków będą skutkowały odmową wypłaty odszkodowań.

OPRAC. (NOVUS)

 

METODY BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWIE:

– zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa poprzez przetrzymywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach, pod zadaszeniem itp.

– regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków

– eliminacje wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych)

– powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa

– powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)

– utrzymanie czystości na terenie obejścia gospodarstwa, mając na uwadze, aby wszelkie odpady i pozostałości paszy nie zwabiały dzikich ptaków

– utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami m.in. poprzez wypuszczanie drobiu na ogrodzonym wybiegu, stosowaniu ultradźwiękowych odstraszaczy dzikich ptaków itp.

– skuteczne zabezpieczenie przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami przechowywanej paszy dla drobiu

– pobieranie wody do pojenia tylko z miejsc zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków

– karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami

– stosowanie higieny osobistej – mycie rąk przed wejściem do i wyjściem z budynków fermy przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu

– każdorazowe sprawdzanie w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające pazury u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu), czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń, w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze)

– zapewnienie odpowiedniego stanu środków dezynfekcyjnych (aktywnych na wirusa ptasiej grypy) oraz posiadanie mat dezynfekcyjnych w odpowiednich ilościach.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek