Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
FACHOWIEC

Piękna, ale bardzo kosztowna inwestycja…

2021-02-23
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Piękna, ale bardzo kosztowna...
Piękna, ale bardzo kosztowna inwestycja…
Zuziak tekst

Powoli dobiegają końca prace związane z rewitalizacją krotoszyńskiego Błonia. To potężna inwestycja, a co za tym idzie – bardzo kosztowna. Choć władze gminy chwalą się tym przedsięwzięciem, to jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Sporo wątpliwości z tym związanych ma radna Sławomira Kalak.

 

Pod koniec października ubiegłego roku w trakcie sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radna Sławomira Kalak złożyła interpelację w sprawie inwestycji pod nazwą „Przystosowanie alei Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Radna poprosiła o szczegółowy opis tego, na czym polega kompleksowość owego zadania.

W odpowiedzi na tę interpelację burmistrz Franciszek Marszałek napisał, że zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Krotoszyn, z kolei jej dokumentem uzupełniającym jest właśnie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2017-2023. To właśnie w nim wskazano priorytetowe zadania, których realizacja ma zmniejszyć negatywne zjawiska społeczne oraz pobudzić aktywność mieszkańców w tworzeniu warunków do osiągnięcia wysokiej jakości życia w Krotoszynie.

Dalej burmistrz przypomina, które obszary już udało się poddać rewitalizacji, po czym szczegółowo opisuje zakres działań w ramach projektu, będącego przedmiotem interpelacji radnej. Na ów projekt składają się trzy zadania infrastrukturalne – rewitalizacja al. Powstańców Wlkp. (już zrealizowane), adaptacja budynku kina Przedwiośnie na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej (będzie realizowane) oraz rewitalizacja Błonia (w trakcie realizacji). Jak pokreślił F. Marszałek, wymiernym rezultatem rewitalizacji centrum Krotoszyna będzie uznanie tej strefy za dobrze rozwiniętą i atrakcyjną część miasta.

Odpowiedź włodarza nie usatysfakcjonowała radnej, która miesiąc po pierwszej swojej interpelacji złożyła kolejną, argumentując, iż czyni to ponownie ze względu na „nieuzyskanie od burmistrza Krotoszyna konkretnej, zgodnej z rzeczywistym zakresem wykonywanych prac informacji”. W związku z powyższym w drugiej interpelacji S. Kalak zadała kolejne, już bardziej szczegółowe pytania. Jakie prace już wykonano, zgodnie z projektem, a które zadania nie będę zrealizowane? Czy przewidziano wyposażenie obiektów kubaturowych i stadionu w niezbędny do korzystania z nich sprzęt? Jaki był udział finansowy gminy Krotoszyn w zrewitalizowaniu obszaru po browarze i części kamienic w centrum? Jaki będzie udział finansowy gminy w rewitalizacji kolejnych obiektów prywatnych? – takie pytania zadała radna.

W odpowiedzi – z 8 grudnia 2020 – burmistrz objaśnił, iż utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na Błoniu podzielono – z uwagi na możliwości finansowe gminy – na etapy, po czym wymienił, czego nie ujęto w pierwszym etapie z zakresu zawartego w kompleksowej dokumentacji projektowej. Zaznaczył jednak przy tym, że owe nieujęte dotąd zadania (m.in. pomost na małym zbiorniku wodnym, boisko wielofunkcyjne, trybuna pomocnicza z budynkiem pomocniczym, urządzenia lekkoatletyczne, oświetlenie boiska głównego i jeszcze parę innych) mogą zostać zrealizowane w kolejnych etapach.

Odpowiadając na drugie pytanie, F. Marszałek napisał, że zamówienie przewidywało wyposażenie obiektów kubaturowych we wszystkie niezbędne urządzenie i instalacje. Jak dodał, odrębne zamówienie planowane jest na dostawę wyposażenia biurowego. Ponadto burmistrz oznajmił, że gmina Krotoszyn w żaden sposób nie finansowała – ani nie planuje finansować – robót prowadzonych przez prywatnych inwestorów na terenach wskazanych przez radną w interpelacji.

– Wiele się ostatnio mówi w naszym mieście o budowie stadionu – komentuje sprawę rewitalizacji radna S. Kalak. – Włodarz Krotoszyna i zdecydowana większość radnych chwali się tą inwestycją, nagrano film reklamowy, powszechnie udostępniany. Pięknie to wszystko wygląda! Ale warto zastanowić się nad realiami tej pięknej inwestycji, której koszt wyniesie prawie 60 milionów złotych, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 3 mln zł i konieczności spłaty pozostałej kwoty. Koszt trybun, które zostaną oddane w stanie deweloperskim, wyniesie 17 mln zł… Dla porównania – taki ma być koszt budowy nowego przedszkola ze żłobkiem; porównywalny był koszt budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Olimpijskiej. Oprócz bardzo drogich i niewyposażonych trybun nie zostanie wykonany szereg prac, m.in. zagospodarowanie wyspy wraz z pomostem na nią prowadzącym, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, drogi, oświetlenie itp.

W związku z powyższym radna ma poważne wątpliwości co do zasadności tej inwestycji. – Gdzie rozsądek burmistrza i większości radnych przy wydawaniu publicznych pieniędzy? Czy warto było zadłużyć miasto i gminę na potrzeby drużyny V ligi, której nie zwiększono dofinansowania? – pyta radna. – A przecież żeby zrealizować kolejne etapy, potrzebne będą kolejne miliony i kolejne kredyty! Czy nie byłoby lepiej zainwestować środki w budownictwo mieszkaniowe, remont mieszkań komunalnych, inwestycje w zakresie infrastruktury, tudzież w tak bardzo wyczekiwaną obwodnicę? Uważam, że nie stać nas na spełnianie ambicji wyborczych ugrupowania rządzącego miastem i gminą od ponad 20 lat – stwierdza S. Kalak.

ANDRZEJ KAMIŃSKI

FOT. www.krotoszyn.pl

YouTube

Get Free
Zajączek
Biblioteka Zduny
Eltom-bud
Jarmużek
Oring
Pałac w Orli
Zuziak
Archiwum
Jumbonet
Lombard Smok
Maśniak