Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Pod Szyszkami Krotoszyn
Pod Szyszkami Koźmin

Podatki maksymalnie w górę!

2022-11-22
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Samorząd
  6. /
  7. Podatki maksymalnie w górę!
Podatki maksymalnie w górę!
Kwiaciarnia Złocień

Podczas sesji Rady Miejskiej w Miliczu radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia maksymalnych stawek podatków lokalnych. Decyzja taka spowodowana jest trudną sytuacją gospodarczą w kraju oraz zmniejszeniem dochodów gminy.

 

– Otrzymaliśmy informację, że w przyszłym roku będziemy mieli mniejszy dochód z PIT-u o 200 tys. zł. Jeśli chodzi o subwencje, np. oświatową, to otrzymamy 5,5 mln zł więcej, ale na wydatki będziemy potrzebować 8 mln zł. To są sygnały wskazujące, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny do zrealizowania. Projekt zakłada przyjęcie maksymalnych stawek od nieruchomości – poinformowała zebranych Halina Smolińska, przewodnicząca Komisji Budżetowej.

Wiceburmistrz Milicza stwierdził, że dodając do oświaty koszty administracji i  pomoc społeczną, suma wyniesie ponad 10 mln zł. Jak przyznał, do zadań rządowych gmina musi dokładać z własnych środków, np. do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłosił także autopoprawkę do projektu uchwały ,zakładającą przyjęcie maksymalnej stawki podatkowej od budowli.

– Większość samorządów w Polsce będzie startować z budżetem deficytowym. Zgłaszana poprawka wynika ze względów wskaźnikowych. Chcemy podwyższyć maksymalnie podatek od budowli, czyli tego, co otrzymujemy od PGK „Dolina Baryczy”. Będzie to podwyższenie dochodów bieżących o 1,3 mln zł. Nie chodzi o to, żeby spółka nam to zapłaciła. Chcemy zaplanować w budżecie w tej samej wysokości dopłatę. Będzie to dla spółki zbilansowane i nie wpłynie na stawkę za ścieki. Chodzi o to, by uzyskać lepsze wskaźniki budżetowe. Corocznie nasz budżet spada poprzez zmniejszenie części wypłat z administracji rządowej. W tym roku mieliśmy 160 mln zł, a w przyszłym będzie to na poziomie ok. 130 mln zł – tłumaczył Łukasz Rokita.

Andrzej Nestoruk poprosił o doprecyzowanie wniesionej autopoprawki, zakładającej podwyższenie podatku od budowli i jednoczesną dopłatę z tego tytułu do spółki PGK. – Chciałbym wiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na kształtowanie cen ścieków. Podatek będzie kosztem. Przy robieniu taryfikatora będą musieli to ująć, chyba że odejmą od tego wartość dopłaty. Nie wiem, czy można coś takiego zrobić. Przypominam także o podatku VAT, który do tego trzeba zaliczyć. Jest to kolejne kilkaset tysięcy – mówił radny. Wiceburmistrz wyjaśnił, że otrzymał zapewnienie od prezesa spółki o neutralnym wpływie tego rozwiązania na ceny ścieków.

To jednak nie usatysfakcjonowało radnego. – Byłem gotów zagłosować za tymi zmianami. Jeśli jest inflacja, to trzeba ją w pewnym stopniu waloryzować. Mieszkańcy nie będą się z tego cieszyć. Do autopoprawki ciągle mam wątpliwości, jeśli chodzi o pozostałe propozycje, jestem na tak. Dlatego wstrzymam się od głosu – zapowiedział A. Nestoruk.

Ostatecznie uchwała została przyjęta 14 głosami na tak, przy dwóch przeciwnych i trzech wstrzymujących się.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

 

FOT. Archiwum GLM

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1) Od budynków lub ich części:

– od budynków mieszkalnych lub ich części – 1,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

2) Od budowli2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r, poz.1452 ze zm.).

3) Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1m2 powierzchni

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni

– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni.

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1m2 powierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwanaście + 1 =

YouTube

Agencja Reklamowa GL
DAP TRANS
MRÓWKA - KROTOSZYN
Motosdodoła
INNOWACYJNE FINANSE
ZAKOCHANY W DREWNIE
IMPULS ZDUNY
EDI
Dietetyk Kaźmierczak
Jarmużek
Zajączek
MATYLA
BHP RABENDA
TK DACHY
BGP
Agencja Reklamowa GL