Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Podziękowali Krzysztofowi Kurowskiemu

2020-07-31
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Podziękowali Krzysztofowi Kurowskiemu
Podziękowali Krzysztofowi Kurowskiemu
Leśniczówka w tekscie

30 lipca władze powiatu podziękowały Krzysztofowi Kurowskiemu za jego kilkuletnią pracę na stanowisku dyrektora SPZOZ Krotoszyn. Na pożegnanie odchodzący wraz z końcem lipca szef szpitala wydał oświadczenie.

 

– Dyrektor Kurowski kierował naszą służbą zdrowia w bardzo trudnych czasach. Dziękując za zaangażowanie w restrukturyzację placówki, w troskę o jej rozwój i stawianie czoła codziennym bolączkom służby zdrowia, życzyliśmy dyrektorowi powodzenia i realizacji planów zawodowych i osobistych – oznajmił starostwa Stanisław Szczotka.

Przypomnijmy, iż 29 czerwca Krzysztof Kurowski złożył w Starostwie Powiatowym wypowiedzenie umowy o pracę. Jak się dowiedzieliśmy, jego decyzja podyktowana była względami osobistymi. – Nie ma w tej chwili żadnych sytuacji kryzysowych w SPZOZ w Krotoszynie, które mogłoby sugerować, że stały się one powodem rezygnacji pana dyrektora Krzysztofa Kurowskiego ze stanowiska – mówił na początku lipca Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy krotoszyńskiego szpitala

Wkrótce po złożeniu wypowiedzenia K. Kurowski zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wraz z końcem lipca. Władze zaakceptowały tę propozycję.

Na zakończenie swojej pracy na stanowisku szefa krotoszyńskiego szpitala K. Kurowski wydał oświadczenie. – Ponieważ 31 lipca kończę swoją pracę na stanowisku Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, chciałbym przedstawić niniejsze podsumowanie mojej ponad 4-letniej kadencji i przeanalizować poszczególne okresy, w których pełniłem funkcję dyrektora – czytamy na początku oświadczenia. W dalszej części K. Kurowski szczegółowo omówił wszelkie działania i inwestycje w trakcie jego kadencji oraz przebieg restrukturyzacji szpitala.

– Rok 2020 przyniósł kolejne bardzo trudne wyzwania, które pokonaliśmy razem przy ogromnym zaangażowaniu wszystkich pracowników i współpracowników Szpitala. Zderzenie się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zamknięcie w pierwszych dniach kwietnia kilku oddziałów szpitalnych i powrót po kilku tygodniach do pełnej działalności leczniczej to kolejny dowód umiejętności kierowania zespołem medycznym w warunkach kryzysu i nadzwyczajnych okoliczności. Jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom SPZOZ w Krotoszynie, którzy w tamtym czasie stanęli na wysokości zadania i walczyli o zdrowie oraz życie pacjentów. Dziękuję także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc rzeczową czy finansową na rzecz Szpitala. Wasza pomoc miała dla nas nie tylko wymiar realnego wsparcia, ale przede wszystkim ogromne znaczenie mentalne i psychiczne, które pokazywało, że w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, nie zostaliśmy sami. Dziękuję! Dzisiaj pozostawiam krotoszyński Szpital w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Pierwsze półrocze zamykamy zyskiem i odzyskaniem pełnej płynności finansowej. Pod względem organizacyjnym funkcjonują wszystkie oddziały i jednostki SPZOZ-u, działając w ostrym reżimie epidemiologicznym. Pozostawiając Szpital w dobrej kondycji, dziękuję Państwu za współpracę i powierzone mi zaufanie. Chciałbym w sposób szczególny podziękować całemu zespołowi SPZOZ w Krotoszynie – nie pomijając absolutnie nikogo, kto pracuje w Szpitalu – za współpracę. Bez zaangażowania personelu nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego, o czym pisałem powyżej. Zarówno przede mną, jak i przed personelem Szpitala stają dzisiaj nowe wyzwania zawodowe. Życzę wszelkiej pomyślności i skutecznego osiągania wyznaczanych sobie celów. Wiele zadań udało nam się wspólnie, pozytywnie zrealizować w czasie mojej pracy jako dyrektora, dlatego wierzę głęboko, że w przyszłości, w krotoszyńskim Szpitalu będzie podobnie. Swojemu następcy, który zostanie niebawem wybrany w konkursie na nowego dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, życzę wytrwałości i determinacji w podejmowaniu trudnych decyzji, w imię dobra świadczenia usług medycznych dla wszystkich mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego, a także wszystkich pozostałych pacjentów naszego Szpitala. Cztery lata i trzy miesiące mojego zatrudnienia w SPZOZ w Krotoszynie oceniam jako okres niezwykle intensywnej pracy, ale również czas realizacji wielu pozytywnych projektów, które przyczyniły się do ułatwiania pracy personelowi, jak i do polepszenia jakości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów leczonych w naszym Szpitalu. Na koniec chciałbym powiedzieć, że na zawsze pozostaniecie Państwo w moim sercu – napisał w oświadczeniu K. Kurowski (całość oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej SPZOZ Krotoszyn – przyp. red.).

20 lipca w trakcie zdalnej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego powołano skład komisji konkursowej, której zadaniem będzie wybór nowego dyrektora SPZOZ. Znaleźli się w niej Tadeusz Stefaniak (przewodniczący komisji), Paweł Radojewski, Andrzej Jerzak, Zbigniew Brodziak, Miłosz Zwierzyk, Piotr Januszkiewicz oraz Stanisław Szczotka.

(ANKA)

FOT. Profil facebookowy starosty krotoszyńskiego

YouTube

energy sped
Robstal
Jumbonet
Intermarche
Lesniczowka
Lombard Smok
Phone Spa
Kiki Car Care
Archiwum
Zuziak
APR
daf-mal
BGP
MediaSort
M-Partner
E-paka
Eltom-bud
Pod Szyszkami
Kostka
KUK
Jarmużek