Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Programy wspierające mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością

2022-08-04
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Samorząd
  6. /
  7. Programy wspierające mieszkalnictwo osób...
Programy wspierające mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością
Laguna buty

Na niedawnej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego podjęto decyzję o przystąpieniu samorządu do realizacji dwóch programów. Stworzą one dodatkowe możliwości mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Są to programy wspierające mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Jeden z nich – „Dostępne mieszkanie” – realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dofinansowanie stanowić ma dopłatę do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. – Mówimy o możliwości dofinansowania zakupu mieszkania dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, poruszającej się na wózku, posiadającej mieszkanie własne. W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania do różnicy między sprzedażą mieszkania własnego a możliwością zakupu mieszkania dostępnego w każdej kategorii dla osoby niepełnosprawnej – wyjaśnił Andrzej Piotrowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie jednogłośnie.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” również realizowany jest przez PFRON. – Dofinansowanie dotyczy dopłaty do wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta – mówi uzasadnienie uchwały. – W tym wypadku, mówiąc o absolwencie, mamy na myśli osobę, która w ciągu ostatnich 36 miesięcy ukończyła jakąkolwiek szkołę. Program obejmuje dofinansowanie do kosztów wynajmu przez okres 3 lat. W pierwszym roku mamy warunek, że osoba ta musi szukać możliwości podjęcia pracy. Kwota dofinansowania jest zależna od dysfunkcji danej osoby i tak np. w przypadku osoby poruszającej się na wózku w pierwszym roku wsparcie wynosi 2600 zł, w drugim – 1800 zł, w trzecim – 100 zł. Pozostałe osoby, np. z dysfunkcją słuchu, otrzymają mniejsze dofinansowanie – tłumaczył dyrektor Piotrowski.

Radny Hieronim Marszałek zapytał, czy program ma ograniczenia w kwestii ilości osób, które by chciały do niego przystąpić, a także czy już wiadomo, ilu zainteresowanych taką pomocą się zgłosiło. Dyrektor PCPR-u odrzekł, że póki co trudno określić, ile osób się zgłosi. Wicestarosta Paweł Radojewski dodał, iż Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego bez wahania przystąpił do obu programów, gdyż – zdaniem jego członków – są one bardzo potrzebne. Druga uchwała również została przyjęta jednogłośnie.

(LENA)

 

FOT. Archiwum

YouTube

Archiwum
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
ZAKOCHANY W DREWNIE
EDI
JARANET A
TK DACHY
IGLOO
JARANET b
Jarmużek
Zajączek
Eltom-bud
MATYLA
INNOWACYJNE FINANSE
BETA
IMPULS ZDUNY
BHP RABENDA