Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ADOMIX

Radny doczekał się odpowiedzi na swoją interpelację

2022-01-18
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Radny doczekał się odpowiedzi...
Radny doczekał się odpowiedzi na swoją interpelację
Vidia film tekst

Na grudniowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego radny Jacek Zawodny złożył interpelację z prośbą o przedstawienie do publicznej wiadomości informacji na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Jak przypomniał, czeka na to już od września, co sygnalizował również na wcześniejszych posiedzeniach. Kilka dni temu do radnego dotarła odpowiedź na interpelację.

 

– W dniu 28 września 2021r. zwróciłem się wnioskiem o przedstawienie rzeczowych, konkretnych i merytorycznych informacji dotyczących zakończenia rozbudowy oraz poprawy funkcjonowania szpitala powiatowego w Krotoszynie. Dzisiaj to ponawiam. Przypomnę, iż kilkukrotnie pytałem podczas sesji i komisji o sytuację szpitala: jego rozbudowę, problemy związane z zapewnieniem obsady lekarskiej i pielęgniarskiej, sytuację materialną pracowników i kwestie wyposażenia kadry medycznej w środki ochrony osobistej podczas pandemii. Tych problemów jest coraz więcej. Zdaję sobie z nich sprawę, bo zgłaszają mi osobiście medycy (pielęgniarki i lekarze). Wiem też, że problemy się nawarstwiają, mimo że są podejmowane próby ich rozwiązania, bo kilkukrotnie spotykałem się ze starostą krotoszyńskim i dyrekcją szpitala. Trudna sytuacja związana z rozbudową szpitala podczas pandemii COVID-19, zmiany dyrekcji i odejścia w ostatnim czasie lekarzy spowodowały narażenie mieszkańców na zagrożenie zdrowia. Od dłuższego czasu docierają do mnie informacje o problemach i niepokoju wśród ratowników medycznych i pielęgniarek. Zwracam ponownie uwagę, że społeczeństwo jest mocno zaniepokojone tą sytuacją. Przedłużające się prace przy rozbudowie i liczne uchybienia, błędy, poprawki i przedłużający się termin oddania szpitala, powodują duże napięcie nerwowe oraz wywołują skalę pomówień i niedomówień. To nie służy też dobremu wizerunkowi szpitala. Kolejny raz proszę o przedstawienie, do publicznej wiadomości, aktualnej sytuacji szpitala powiatowego: rozbudowy i zapewnienia kadry medycznej oraz pisemną odpowiedź – czytamy w grudniowej interpelacji Jacka Zawodnego.

– W aspekcie aktualnej sytuacji szpitala powiatowego w zakresie zapewniania kadry medycznej informuję, iż pomimo problemu braków obsady lekarskiej szpital spełnia normy i standardy określone przepisami prawa. Działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii została zwieszona m.in. z powodu przejściowych problemów kadrowych lekarzy anestezjologów. Od 1 stycznia 2022 r. powołany został ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obecnie w związku z panującą sytuacją epidemiczną nasz szpital, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, na części Oddziału Chirurgii i Ortopedii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi Oddział Covidowy – odpowiada starosta Stanisław Szczotka.

W kwestii rozbudowy szpitala starosta informuje, że obiekt został poddany czynnościom kontrolno-rozpoznawczym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, która zezwoliła na rozpoczęcie jego użytkowania. Sprzeciwu nie wyraził również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie. Poza tym inwestycja poddana była oględzinom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, albowiem obiekt znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Wszelkie uwagi powyższych organów zostały – jak stwierdza S. Szczotka – w przeważającej większości zrealizowane. Aktualnie załatwiane są ostatnie formalności procedury pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego.

– Po uzyskaniu stosownej zgody na zawieszenie funkcjonowania oddziałów, wydanej przez oddział wielkopolski Narodowego Funduszu Zdrowia, rozpocznie się proces przenoszenia oddziałów i adaptacji nowo wybudowanego obiektu. Szpital aktualnie przygotowuje się do tego procesu – pisze dalej starosta w odpowiedzi skierowanej do Jacka Zawodnego. – W okresie od 30 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r. nastąpi zawieszenie kolejnych oddziałów – w tym czasie zmieni swoją lokalizację Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziały ze szpitala przy ul. Bolewskiego, tj. Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy, Dziecięcy oraz onkologia. Jesteśmy w trakcie uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewodą Wielkopolskim oraz okolicznymi szpitalami w celu bezpiecznego zagwarantowania udzielania świadczeń naszym pacjentom. Bezpieczeństwo pacjentów nie zostało i nie będzie zagrożone, a w czasie przenoszenia oddziałów pacjenci z terenu powiatu krotoszyńskiego będą mogli liczyć na pomoc okolicznych szpitali.

S. Szczotka odniósł się także do zagadnienia wynagrodzeń pracowników krotoszyńskiego szpitala. – Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. zmieniono zasady ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie ustawy z 28 maja 2021 r. Ustawa ta co do zasady gwarantowała od 1 lipca 202l r. wzrost minimalnej pensji zatrudnionych pracowników w oparciu o umowę o pracę w podmiocie mającym kontrakt z NFZ. Wysokość podwyżki zależała od przynależności do jednej z 11 grup zawodowych. Byt to iloczyn współczynnika określonego w ustawie i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., który wynosił 5 167 zł 47 gr. – objaśnia starosta, dodając, że wielu specjalistów, przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej czy dyrektorów szpitali krytykowało owe zmiany, uznając je za niesprawiedliwe. S. Szczotka stwierdza, że efektem tego rozwiązania jest zaburzona siatka płac, która nie spełnia oczekiwań wszystkich grup medyków.

– Dodatkowo wzrost wynagrodzenia, wskazany przez ustawodawcę, obejmował tylko część osób zatrudnionych w szpitalu, tzw. pracowników działalności podstawowej. W październiku Minister Zdrowia podpisał porozumienie z ratownikami medycznymi, mające na celu przywrócenie im tzw. dodatku wyjazdowego, którego w wyniku zmian organizacyjnych zostali pozbawieni. W naszym szpitalu dodatek ten byt cały czas wypłacany – tłumaczy starosta.

Na koniec odpowiedzi włodarz powiatu poinformował, że wszyscy zatrudnieni w SPZOZ w Krotoszynie pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej należycie oraz zgodnie z przepisami prawa.

(ANKA)

YouTube

Archiwum
VADEMECUM
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
JARANET A
JARANET b
Bubble Painter
IMPULS ZDUNY
ZAKOCHANY W DREWNIE
BHP RABENDA
PROFAL
MATYLA
Eltom-bud
TK DACHY
Jarmużek
INNOWACYJNE FINANSE
LAGUNA
BETA
IGLOO
Oring
KLIMA-PARTNER
Zajączek
Pro-Home4You