Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU SPORTOWEGO!

2020-01-08
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU...
Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU SPORTOWEGO!
Leśniczówka w tekscie

Dziś rozpoczęła się piąta edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2019 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybieracie jak zawsze SPORTOWCA ROKU, a także SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU oraz SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU.

 

Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 5 osobowości sportowych i 5 imprez sportowych.

Plebiscyt zakończy się Sportową Galą, która odbędzie się 21 lutego w Restauracji Leśniczówka. W trakcie imprezy nagrodzimy także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU, którą wybierze kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta ufunduje roczne stypendium.

Głosowanie potrwa do 16 lutego, do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy nagrody. Główną nagrodą jest wysokiej klasy rower marki SCOTT o wartości 2 459 zł, ufundowany przez firmę PROACTIVA!

O nagrody będą mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 16 lutego, do godz. 23.59. W treści maila należy także podać numer telefonu, z którego oddano głos.

Przypomnijmy, że w trzeciej edycji plebiscytu według naszych Czytelników SPORTOWCEM ROKU został Michał Fabianowski. Tytuł SPORTOWEJ OSOBOWOŚCI ROKU przypadł Sławomirowi Gruchale. Spośród imprez sportowych największe uznanie zyskał piłkarski turniej Summer Cup. SPORTOWĄ NADZIEJĄ POWIATU została Julia Bielawna (KS Krotosz).

Jak będzie w tym roku? Przekonamy się za kilka tygodni.

Regulamin PLEBISCYTU i klasyfikację on-line znajdziecie na stronie www.glokalna.pl.

(ANKA)

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP., podając numer kandydata według wzoru:

SPRT.16

OSB.6

IMP.6

Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).

Oddaj 15 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 79567 (koszt 11,07 zł z VAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY DLA GŁOSUJĄCYCH

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU

1. Nazwa plebiscytu
Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą

SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2019”.

W Kategoriach :

Sportowiec Roku

Osobowość Roku

Impreza Sportowa Roku

2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. Sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG PLEBISCYTU

4. Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

5. Czas trwania plebiscytu.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się od 8 stycznia 2020 r. godz. 10.00, zakończenie głosowania 16 lutego 2020 r. godz.23:59.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być w zależności od kategorii: sportowiec, osobowość, organizator imprezy sportowej (z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu), z obszaru powiatu krotoszyńskiego, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
– firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu plebiscytu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła Komisję plebiscytową.

ZASADY PLEBISCYTU

11. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 72051 – 1 głos koszt 2,46 (z VAT), bądź na numer 74567 – 3 głosy, koszt 4,92 (z VAT) lub na numer 76567 – 15 głosów, koszt 11,07 zł (z VAT) w terminie do 16 lutego 2020 r. do godz. 23.59.

12. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a

13. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

14. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

15. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

16. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali Sportowca, a następnie na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, stronie internetowej www.glokalna.pl oraz Facebooku w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzców.

17. Organizator wyłączy dostęp do klasyfikacji online 48 godzin przed zakończeniem głosowania, tj. 14 lutego 2020 r. o godz. 23.59.

19. Kryteria uczestnictwa;

Sportowiec – osoba czynnie uprawiająca sport w 2019 r., urodzona bądź na stałe zamieszkała na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Osobowość sportowa – osoba związana ze sportem, tj. zawodnik, trener, działacz, wyróżniająca się czymś szczególnym, ponadprzeciętnym, wykraczająca swoimi działaniami bądź osiągnięciami daleko poza ramy powiatu krotoszyńskiego w 2019 r., urodzona bądź na stałe zamieszkała na terenie powiatu krotoszyńskiego,

Impreza sportowa – cykliczna bądź jednorazowa, która odbyła się w 2019 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego.

20. Nagrody dla uczestników :

Tytuł oraz nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymają odpowiednio :

Najlepszy Sportowiec 2019 r. – nagroda główna; oraz sportowcy zajmujący w głosowaniu miejsca od 2-10 – nagrody dodatkowe

Osobowość sportowa – nagroda główna, oraz zajmujący w głosowaniu miejsca 2 i 3

Impreza sportowa – nagroda główna

21. Nagrody dla głosujących:

O nagrody będą mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 16 lutego, do godz. 23.59. W treści maila należy także podać numer telefonu, z którego oddano głos. Organizator powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele GL KROTOSZYN, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i Partnera Strategicznego. Spośród nadesłanych wypowiedzi komisja wybierze najciekawsze, których autorzy otrzymają nagrody. Ilość oddanych smsów zwiększa szansę wygranej.

22. Liczba nagród dla uczestników oraz ich forma zostaną opublikowane na stronie organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

23. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

24. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

25. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z plebiscytu oraz za informacje, które są umieszczone przez nieuwagę.

28. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

YouTube

energy sped
Robstal
Jumbonet
Intermarche
Lesniczowka
Lombard Smok
Phone Spa
Kiki Car Care
Zuziak
Archiwum
APR
daf-mal
BGP
M-Partner
MediaSort
E-paka
Eltom-bud
Pod Szyszkami
Kostka
KUK
Jarmużek