Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Pod Szyszkami Krotoszyn
Pod Szyszkami Koźmin

Sprawa została poruszona na szczeblu senatu

2022-11-22
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Sprawa została poruszona na...
Sprawa została poruszona na szczeblu senatu
MARGO FINANSE

Senator Ewa Matecka skierowała do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oświadczenia w sprawie, o którą od lat kilku walczy Międzyosiedlowy Zespół Interwencyjny, reprezentujący mieszkańców osiedli nr 1, 3 i 5 w Krotoszynie. Chodzi – rzecz jasna – o jedną z krotoszyńskich stacji paliw i przynależące do niej inwestycje. Resort infrastruktury przekazał pismo do ministra rozwoju i technologii z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi marszałkowi senatu.

 

Senator Matecka (na zdjęciu) złożyła oświadczenie na 50. posiedzeniu Senatu RP. – Zarówno w moim okręgu wyborczym, jak i na terenie całego kraju pojawiają się niepokojące sytuacje związane z firmą, której główną działalność stanowi sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych. Od ponad roku do mojego biura senatorskiego w Krotoszynie zgłasza się z prośbą o interwencję grupa mieszkańców jednego z największych i najgęściej zaludnionych osiedli, zlokalizowanych w centrum miasta. Od 7 lat mieszkańcy walczą z nielegalnie funkcjonującym tam parkingiem dla samochodów ciężarowych, nielegalnym składowiskiem odpadów oraz również nielegalną działalnością produkcyjną prowadzoną (…). Inwestor (…) otrzymał we wskazanej lokalizacji zezwolenie wyłącznie na budowę stacji paliw o wielkości ograniczonej do 2 dystrybutorów wraz z zastrzeżeniem, że nie może ona funkcjonować całodobowo. Ograniczenia te podyktowane były przede wszystkim względami bezpieczeństwa oraz potrzebą ograniczenia poziomu uciążliwości dla mieszkańców. Inwestor wszystkie pierwotne ustalenia zignorował, czego konsekwencją są nie tylko wymienione samowole budowlane, ale także wzmożona intensywność ruchu ciężkich pojazdów po wąskich drogach osiedlowych, nieznośny poziom hałasu, szczególnie w godzinach nocnych, oraz radykalnie obniżony poziom bezpieczeństwa osób poruszających się w granicach osiedla. (…) Protesty mieszkańców działających w ramach Międzyosiedlowego Zespołu Interwencyjnego dotarły już praktycznie do wszystkich możliwych instytucji, mogących mieć wpływ na bezprawne poczynania przedsiębiorcy. Wszelkie orzeczenia w tej sprawie są jednak przez inwestora nieustannie i jak dotąd bezkarnie ignorowane. Tak dzieje się choćby z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z 11 grudnia 2020 r., nakazującą zamknięcie nielegalnego składowiska odpadów oraz likwidację samowoli budowlanej. Podobnie rzecz ma się w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uznającego za nielegalny działający na terenie osiedla parking, przekształcony de facto w bazę ciężkiego transportu towarowego. Również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w postanowieniu z 16 czerwca 2020 r., uznał za nielegalną rozbudowę stacji benzynowej o kolejny dystrybutor. Mimo że sytuacja z punktu widzenia prawa wydaje się jednoznaczna, nielegalna działalność nie została przerwana ani ograniczona – przeciwnie, jej skala i uciążliwość nieustannie wzrastają, radykalnie obniżając poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów funkcjonującej na osiedlu szkoły podstawowej. (…) Jawne lekceważenie prawa przez inwestora powoduje także swoisty chaos decyzyjny, który prowadzi do sytuacji, iż na poszczególnych szczeblach decyzje te wykluczają się wzajemnie. Wieloletnia działalność Międzyosiedlowego Zespołu Interwencyjnego zaowocowała obfitą dokumentacją, potwierdzającą stawiane inwestorowi zarzuty oraz unaoczniającą skalę niebezpieczeństw wynikających z kontynuowania nielegalnych praktyk. Mając na uwadze jawne i udokumentowane bezprawie, przewlekłość opisanej sytuacji oraz wynikające z tego faktu konsekwencje i koszty społeczne, proszę o pilną interwencję w tej sprawie, której wymiar wykracza daleko poza opisany tu problem lokalny – czytamy w oświadczeniu E. Mateckiej, skierowanym do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Z upoważnienia ministra Adamczyka sekretarz stanu Andrzej Bittel przekazał pismo do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, gdyż – jak argumentuje – „zagadnienia zawarte w oświadczeniu wykraczają poza zakres kompetencji tutejszego organu” (resortu infrastruktury – przyp. red.).

Z kolei wspomniany wcześniej Międzyosiedlowy Zespół Interwencyjny 15 listopada wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. – Skarżący występują w imieniu około ośmiu tysięcy mieszkańców osiedli nr 1, 3, 5 w Krotoszynie o natychmiastowe zamknięcie bezprawnej nocnej działalności stacji paliw. Skumulowana, całodobowa immisja oddziaływania nielegalnej działalności stacji paliw, bezprawnie działającej bazy ciężkiego transportu, na nielegalnym, nieodebranym przez PINB parkingu oraz prowadzona w halach magazynowych z decyzjami do rozbiórki działalność gospodarcza jest pozbawieniem, przy akceptacji GIOŚ, godziwych warunków snu, wypoczynku i bezpieczeństwa. Jest naruszeniem godności osobistej mieszkańców. Uzasadnieniem skargi są przedstawione w załączonej dokumentacji czynności podejmowane przez GIOŚ na przestrzeni lat, skutkujące ostatecznie wydaniem 18 lipca 2019 roku, uznaniowej decyzji legalizującej działalność stacji paliw. Mówimy o stacji paliw wybudowanej, rozbudowanej, oddanej do użytku i działającej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja GIOŚ przyzwalająca na nocną nielegalną działalność stacji paliw podważa prawo budowlane, ustawę środowiskową, wydaną decyzję o uwarunkowaniach, postanowienia wydane przez RDOŚ, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. GIOŚ podważa nawet pisemną deklarację inwestora, zobowiązującego się do pracy w godzinach od 6.00 do 22.00, co zawarte w postanowieniach RDOŚ jest podstawowym warunkiem pozwalającym na wybudowanie w tym miejscu stacji paliw z dwoma dystrybutorami na paliwo ciekłe. Ponadto przytaczanie przez GIOŚ wniosku inwestora jako argumentu wydania uznaniowej decyzji przyzwalającej dla prowadzenia nocnej działalności stacji paliw jest nieuzasadnione. Przedstawiony stan rzeczy i dokumentacja w sprawie jest sugestią, graniczącą z pewnością, że wniosek inwestora o zalegalizowanie nocnej działalności (nielegalnej rozbudowy?) nie może mieć żadnego logicznego, merytorycznego, prawnego uzasadnienia w przyzwoleniu przez GIOŚ dla nocnej działalności stacji paliw. Zauważa to RDOŚ, który w piśmie z 20 czerwca 2022 r., stwierdza, że wybudowana stacja paliw w Krotoszynie (ul. Benicka 25) stanowi zupełnie inny obiekt niż ten, dla którego wydano pozwolenia na budowę – napisano w skardze MZI.

(ANKA)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwadzieścia − trzy =

YouTube

Agencja Reklamowa GL
DAP TRANS
MRÓWKA - KROTOSZYN
Motosdodoła
INNOWACYJNE FINANSE
ZAKOCHANY W DREWNIE
IMPULS ZDUNY
EDI
Dietetyk Kaźmierczak
Jarmużek
Zajączek
MATYLA
BHP RABENDA
TK DACHY
BGP
Agencja Reklamowa GL