Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!

2018-11-20
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
Aparatus reklama w artykule

Po raz kolejny ruszamy z konkursem “Wygraj pluszaka dla dzieciaka”! Każdy, kto weźmie udział w naszej akcji, ma szansę wygrać jedną ze 100 pluszowych maskotek z logo Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

 

Konkurs potrwa do 2 grudnia. Co trzeba zrobić? Wystarczy wykonać dwie proste czynności – po pierwsze: polubić fanpage Gazety Lokalnej KROTOSZYN na Facebooku oraz post konkursowy, po drugie: wymyślić hasło na 100-lecie niepodległości i napisać je w komentarzu pod postem konkursowym.

Spośród wszystkich komentarzy komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne, których autorzy otrzymają nasze pluszaki.

Wyniki akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym fanpage’u facebookowym. Wręczenie pluszaków odbędzie się 6 grudnia w Galerii Krotoszyńskiej.

W naszą akcję włączyło się liczne grono FUNDATORÓW-MIKOŁAJÓW – patrz: grafika poniżej.

(ANKA)

Regulamin akcji “Wygraj pluszaka dla dzieciaka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj pluszaka dla dzieciaka”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN” mającą siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02.

ZASIĘG AKCJI

4. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach GL KROTOSZYN.

5. Czas trwania akcji:
Akcja rozpoczyna się od 20 listopada 2018 godz. 10.00, zakończenie akcji 2 grudnia 2018 r. o godz. 23.59.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

7. Laureatami akcji nie mogą być pracownicy:

– organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

8. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

KOMISJA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 2 przedstawicieli sponsorów. Komisja oceni hasła nadesłane przez uczestników pod kątem kreatywności i merytorycznej jakości przekazu.

ZASADY AKCJI

11. Aby wziąć udział w akcji należy w czasie od 20 listopada 2018 godz. 10.00 do 02.12.2018 godz. 23.59 w komentarzu pod postem konkursowym wpisać własne hasło na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Udostępnienie postu publicznie na swojej tablicy nie jest wymagane, ale mile widziane.

NAGRODY

12. Nagrodami dla zwycięzców akcji jest łącznie 100 pluszowych maskotek-misiów z logo Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

13. Wyniki akcji zostaną opublikowane 4.12.2018 roku na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu Gazety Lokalnej KROTOSZYN www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

14. Wręczenie pluszaków odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Galerii Krotoszyńskiej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

16. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

17. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Lombard Smok
Phone Spa
daf-mal
Intermarche
MediaSort
Archiwum
BGP
Lesniczowka
Kiki Car Care
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal