Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Pod Szyszkami Krotoszyn
Pod Szyszkami Koźmin

Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka! Wystartowała kolejna edycja!

2022-11-08
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka!...
Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka! Wystartowała kolejna edycja!
KLIBER FINANSE

Po raz kolejny ruszyła nasza akcja WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA! Jednak tym razem zmieniamy nieco jej zasady. W tegorocznej edycji będzie trzeba wykazać się twórczością literacką, oczywiście z przymrużeniem oka… Do zdobycia są trzy ogromne pluszaki o wysokości 130 cm, siedem średnich (40 cm) oraz 40 mniejszych (20 cm)!

 

Aby wziąć udział zabawie, należy napisać wiersz, w którym znajdą się słowa Gazeta Lokalna KROTOSZYN i zamieścić go pod postem konkursowym na facebookowym profilu naszej gazety. Autorzy najciekawszych rymowanek otrzymają największe pluszaki, kolejni średnie, a pozostali – mniejsze. W sumie wyłonimy 50 laureatów. Liczymy na Waszą kreatywność i twórczość!

Zabawa potrwa do 2 grudnia, wyniki zostaną opublikowane 6 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym facebookowym profilu. Po ogłoszeniu wyników pluszaki będzie można odebrać w siedzibie naszej redakcji przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie! Pokażcie nam swoje literackie oblicze! Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem akcji, dostępnym na www.glokalna.pl.

(LT)

REGULAMIN AKCJI WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA

1. NAZWA AKCJI

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj pluszaka dla Dzieciaka”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 1c/3  w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. ZASIĘG AKCJI

Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook, na portalu www.glokalna.pl oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. CZAS TRWANIA AKCJI

Akcja rozpoczyna się 8 listopada 2022 r., o godz. 10.00, potrwa do 2 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

5. DANE OSOBOWE

Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w akcji jest jednoznaczne:
– z akceptacją regulaminu Akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

8. KOMISJA

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 2 przedstawicieli sponsorów.

9. ZASADY AKCJI

Aby wziąć udział w Akcji, należy, w okresie od 8 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r., w komentarzu pod postem konkursowym napisać wiersz, w którym znajdą się słowa Gazeta Lokalna KROTOSZYN.

10. NAGRODY

Nagrodami dla zwycięzców Akcji jest łącznie 50 pluszowych maskotek. Autorzy 3 najciekawszych wierszy otrzymają ogromne maskotki o wielkości 130 cm! Kolejnych 7 autorów otrzyma średnie pluszaki o wielkości 40 cm, kolejnych 40 otrzyma maskotki o wielkości 20 cm! Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

Wyniki akcji zostaną ogłoszone 6 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook naszej gazety.
Po ogłoszeniu wyników nagrody będzie można odebrać w redakcji Gazety Lokalnej KROTOSZYN przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniach od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3 , 63-700 Krotoszyn.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich wpływu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie organizatora, a także dostępny jest na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziewiętnaście + 12 =

YouTube

Agencja Reklamowa GL
DAP TRANS
MRÓWKA - KROTOSZYN
Motosdodoła
INNOWACYJNE FINANSE
ZAKOCHANY W DREWNIE
IMPULS ZDUNY
EDI
Dietetyk Kaźmierczak
Jarmużek
Zajączek
MATYLA
BHP RABENDA
TK DACHY
BGP
Agencja Reklamowa GL