Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Wygraj pokój dla swojego dziecka!

2018-05-14
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Wygraj pokój dla swojego...
Wygraj pokój dla swojego dziecka!
Leniwiec tekst

W poniedziałek ruszyła nasza kolejna akcja. Tym razem organizujemy konkurs pod hasłem „Wymarzony pokój malucha!”. Do wygrania jest kompleksowy remont pokoju dla dziecka o wartości kilku tysięcy złotych. Masz dziecko w wieku do 5 lat? Nie zwlekaj! Zgłoś się do konkursu!

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym należy zgłaszać się do naszej akcji (od 14 do 23 maja, do godziny 23.59), wysyłając sms na numer 7248 (2,46 zł z VAT). W jego treści trzeba podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którego pokój ma zostać odnowiony, według wzoru: POKOJ.JAN KOWALSKI, 531900502. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, będące opiekunem prawnym lub rodzicem dziecka w wieku do 5 lat.

Drugim etapem będzie głosowanie na uczestników spełniających powyższe wymogi. Głosowanie potrwa od 24 maja do 26 czerwca, do godz. 23.59. Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów, wygra remont pokoju dla swojego dziecka.

Remont pokoju wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY.PL Sp. z o.o. sponsoruje materiały budowlane dla pokoju o metrażu do 30m2 o wartości 450 zł. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX zafunduje zabawki o wartości 600 zł. Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia zamontuje instalację elektryczną w pokoju o metrażu do 30m2 – wartość tej usługi to 600 zł. P.H.U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty remontowe w pokoju o metrażu do 25m2 o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy oświetlenie dla pokoju o metrażu do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL” zamontuje panele podłogowe w pokoju o metrażu do 20m2 – wartość 1250 zł. TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty okna z montażem – wartość 1700 zł.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie! To właśnie Ty możesz wygrać remont pokoju dla swojego dziecka!

KINGA KOSTKA

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyślij SMS pod nr 7248 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści POKOJ, podając numer kandydata według wzoru: POKOJ.31

Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!

Oddaj 3 głosy! Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (4.92 z VAT)

Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (7,38 z VAT)

 

Regulamin konkursu “Wymarzony pokój malucha!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wymarzony pokój malucha!”.

2. Podmiotem organizującym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad S.C. mająca siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.
Pozostałe definicje:
„Partner” – podmiot (firma), która przeznacza nagrodę dla Uczestnika o określonej wartości
„Uczestnik” – osoba fizyczna, która wyśle zgłoszenie uczestnictwa w formie podanej w Regulaminie
„Laureat” – osoba fizyczna, która uzyska najwięcej głosów (procentowo) SMS

3. Zasięg akcji:

Akcja odbędzie się na terenie powiatu krotoszyńskiego. To znaczy, że Kandydatem do wygranej może być każdy właściciel lub najemca nieruchomości umiejscowionej na terenie powiatu krotoszyńskiego, mieszkający aktualnie (na czas trwania Akcji) na terenie powiatu krotoszyńskiego.

4. Czas trwania akcji:

Akcja rozpoczyna się 14.05.2018r., zakończenie akcji 26.06.2018r. o godz.23.59 lub – w przypadku dogrywki 29.06.2018r. o godz. 23.59.

DANE OSOBOWE

5.

Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Zgłaszając udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz.926 z późn. zm. oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
​dyrektywy 95/46/WE; wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku do
celów promocyjnych konkursu.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Uczestnikami Akcji mogą być wszystkie osoby fizyczne, będące opiekunem prawnym lub rodzicem dziecka do 5. roku życia (na dzień rozpoczęcia konkursu), wyłączając pkt. 7 Regulaminu.

7. Laureatami Akcji nie mogą być:

– pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

– właściciele, pracownicy oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice) firm: Wielkopolska Squad S.C., POLBUD-SKŁADY.PL Sp. z o.o., Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia, P.H.U. „DAF-MAL” USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI, SZYMON HORYZA „FACH-STOL”, TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA”, RYNOWIECKI TOMASZ „FINESTRA”, NIERUCHOMOŚCI DARIA PRACZYK, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AT S.A. oraz podmiotów ściśle z nimi powiązanych.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji

– z wyrażeniem zgody na wizualizację (zdjęciową, video) pokoju, który ma zostać poddany renowacji. Wizualizacja będzie umiejscowiona na rozmaitych nośnikach medialnych należących do Wielkopolska Squad S.C. w celu promowania Akcji.

KOMISJA

9. W celu weryfikacji procesu zgłoszeń oraz sporządzenia protokołu końcowego Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Przedstawiciele Partnerów.

ZASADY AKCJI

10. ETAP 1 – zapisy
Aby wziąć udział w akcji, należy wysłać SMS zgłoszeniowy między 14.05.2018r. godz. 9.00, a godz. 15.59, 23.05.2018r. pod numer 7248 (2,46 z VAT). W treści SMS należy podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którego pokój ma zostać odnowiony, według wzoru: POKOJ.JAN KOWALSKI, 531900502.

11. ETAP 2 – głosowanie
24.05.2018r. Organizator uszereguje pod kątem alfabetycznym wszystkich Uczestników, którzy spełnili wymogi ETAPU 1 oraz upubliczni listę, na mocy której będzie można oddawać głosy na Kandydatów.
Organizator zwróci się do wszystkich Kandydatów (drogą telefoniczną) z prośbą o podanie imienia dziecka, którego pokój ma zostać odnowiony.
Głosy na poszczególnych Kandydatów oddawać można poprzez wysłanie SMS o treści POKOJ.NR KANDYDATA w terminie od 24.05.2018r. do godz. 23.59 dnia 26.06.2018r.
SMS pod numer 7248 (2,46 z VAT) = 1 głos.
SMS pod numer 74567 (4.92 z VAT) = 3 głosy.
SMS pod numer 76567 (7,38 z VAT) = 10 głosów.

12. ETAP 3 – rozstrzygnięcie
Głosowanie potrwa do 26.06.2018r., do godz. 23.59. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który w momencie zakończenia głosowania będzie legitymować się największym poparciem (procentowo). W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zajmie ex aequo pierwszą lokatę, Organizator zarządzi dogrywkę, w której wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zajęli pierwszą lokatę i która trwać będzie od 27.06.2018r. do godz. 23.59 dnia 29.06.2018r. Gdyby dogrywka nie przyniosła rezultatu w formie jednego zwycięzcy, mogącego poszczycić się najlepszym procentowo wynikiem, Laureata wyłoni Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów.

NAGRODY

14. Lista nagród oraz Partnerzy
a) POLBUD-SKŁADY.PL Sp. z o.o. – materiały budowlane dla pokoju o metrażu do 30m2 – wartość 450 zł
b) ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH Stanisław Gdynia – zamontowanie instalacji elektrycznej w pokoju o metrażu do 30m2 – wartość 600 zł
c) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX – zabawki o wartości 600 zł
d) P.H.U. „DAF-MAL” USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI – usługi remontowe w pokoju o metrażu do 25m2 – wartość 600 zł
e) NIERUCHOMOŚCI Daria Praczyk – mebel do pokoju oraz aranżacja wnętrza pokoju o metrażu do 25m2 – wartość 700 zł
f) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AT S.A. – oświetlenie dla pokoju o metrażu do 30m2 – wartość 800 zł
g) SZYMON HORYZA „FACH-STOL” – panele z montażem w pokoju o metrażu do 20m2 – wartość 1.250 zł
i) TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA” – łóżko z montażem – wartość 1500 zł
j) RYNOWIECKI TOMASZ „FINESTRA” – okno z montażem – wartość 1.700 zł.

15. UWAGI:
1) Partner, czyli Sponsor danej nagrody, zastrzega sobie prawo do oględzin miejsca (pokoju), by dokonać audytu oraz sprawdzić stan pomieszczenia.
2) Partner zastrzega sobie prawo do osobnej wyceny, za którą Laureat będzie musiał zapłacić w przypadku:
a) znalezienia podczas oględzin niespodziewanych usterek i trudności, które zawyżą wartość usługi (nagrody)
b) gdy powierzchnia pokoju przekracza tę wymienioną przez danego Partnera lub realizacja usługi w danym pomieszczeniu poniesie za sobą większe koszty niż wartość nagrody.
3) Partner zastrzega sobie podanie dwóch terminów realizacji usługi, na które powinien przystać Laureat

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

16. Wyniki akcji zostaną opublikowane 27.06.208r. na portalu www.glokalna.pl. W przypadku zarządzenia dogrywki wyniki zostaną podane niezwłocznie po jej zakończeniu na www.glokalna.pl oraz w najbliższym wydaniu GL KROTOSZYN, przypadającym po ich ogłoszeniu.

17. Oficjalne zakończenie Akcji odbędzie się u Laureata. Laureat wyraża zgodę na wizualną prezentację (fotogaleria, video) pomieszczenia (pokoju) poddanego renowacji zarówno przed, jak i w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac każdego z Partnerów.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

18. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7. dniu od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

19. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: redakcja@glokalna.pl

20. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie www.glokalna.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Lombard Smok
Phone Spa
daf-mal
Intermarche
MediaSort
Archiwum
BGP
Lesniczowka
Kiki Car Care
E-paka
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal