Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

Wygraj tablet od Evitty!

2018-03-20
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Wygraj tablet od Evitty!
Wygraj tablet od Evitty!
Aparatus reklama w artykule

Już jutro rusza nasz konkurs pod hasłem „Przywitaj wiosnę z Evittą!”. Zapraszamy na Facebook na fanpage Evitty.

 

21 marca na fanpage’u Evitty (www.facebook.com/evitta.wprostznatury/) startuje dwuetapowy konkurs. Pierwszy etap potrwa od 21 marca do 3 kwietnia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w wiadomości prywatnej na facebookowe konto Evitty wysłać nazwę producenta cukierków i ciastek o takiej nazwie. Wszyscy, którzy podadzą prawidłową odpowiedź, przejdą do II etapu. W wiadomości z odpowiedzią prosimy podać imię, nazwisko i numer tel., abyśmy mogli skontaktować się z Państwem.

Drugi etap potrwa od 4 do 15 kwietnia. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane 4 kwietnia na fanpage’u Evitty.

Jakie są nagrody? Do zdobycia są: wysokiej klasy tablet o wartości 600 zł oraz 9 koszy z produktami Evitta o wartości 30 zł każdy, a także 3 karnety na miesięczne treningi dla dzieci od Akademii Piłkarskiej Reissa (o wartości 120 zł każdy), 3 miesięczne karnety na zajęcia w Centrum Tańca Show Dance (o wartości 80 zł każdy) i 3 miesięczne karnety na treningi w Family Fit (o wartości 120 zł każdy). Konkurs zostanie rozstrzygnięty 17 kwietnia. Regulamin dostępny jest na www.glokalna.pl.
KINGA KOSTKA

REGULAMIN KONKURSU „PRZYWITAJ WIOSNĘ Z EVITTĄ!”

1.Nazwa akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą

Przywitaj wiosnę z Evittą!”.

2. Podmiotem urządzającym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na obszarze powiatu krotoszyńskiego.

4. Czas trwania akcji.

Konkurs trwa od 21 marca do 15 kwietnia 2018 roku.
Pierwszy etap trwa od 21 marca do 4 kwietnia 2018 roku.
Drugi etap trwa od 4 kwietnia do 15 kwietnia 2018 roku.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY AKCJI

6. Uczestnikiem akcji, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia z obszaru powiatu krotoszyńskiego, która spełni warunki regulaminu.

7. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

8. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

KOMISJA

9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję.

ZASADY

10. Konkurs jest dwuetapowy.

11. Etap pierwszy trwa od 21 marca do 3 kwietnia 2018 roku. W tym czasie należy wysłać poprawną odpowiedź w wiadomości prywatnej na Konto Facebook Evitty (www.facebook.com/evitta.wprostznatury/).
Pytanie konkursowe:
Podaj nazwę producenta Evitty.
Każdy, kto udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem zakwalifikowania się do drugiego etapu.
Każdy, kto udzieli odpowiedzi, zobligowany jest do podania w wiadomości imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego.

12. Drugi etap trwa od 4 kwietnia do 15 kwietnia 2018 roku. W tym etapie odpowiedź na pytanie należy wysłać wiadomością prywatną na Konto Facebook Evitty (www.facebook.com/evitta.wprostznatury/). Pytanie z drugiego etapu konkursu pojawi się 4 kwietnia 2018 roku na Facebooku Evitty.

13. Komisja powołana przez Organizatora wybierze najbardziej merytoryczne odpowiedzi i przyzna nagrody.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 kwietnia 2018 roku na Facebooku oraz 17 kwietnia 2018 roku na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

NAGRODY

15. Do wygrania jest wysokiej klasy tablet Samsung Galaxy Tab o wartości 600 zł, a także 9 koszy z produktami od Ewy S.A. o wartości 30 zł oraz 3 karnety o wartości 120 zł na miesięczne treningi dla dzieci od Akademii Piłkarskiej Reissa, 3 miesięczne karnety o wartości 80 zł każdy w Centrum Tańca Show Dance i 3 karnety o wartości 120 zł na miesięczne treningi w Family Fit.

16. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17.04.2018 o godz. 15.30 roku w siedzibie firmy Ewa S.A.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

17. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników akcji od dnia jej rozpoczęcia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

18. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Wielkopolska Squad s.c. ul. Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn.

19. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Niniejszy Regulamin zostanie Udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.gglokalna.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

Comments are closed

YouTube

energy sped
Jumbonet
M-Partner
Zuziak
APR
Lombard Smok
Phone Spa
daf-mal
Intermarche
BGP
MediaSort
Archiwum
Lesniczowka
Kiki Car Care
Eltom-bud
Kostka
KUK
Jarmużek
Pod Szyszkami
Robstal