Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wygraj uszaka dla Ciebie i Dzieciaka!

2022-07-12
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wygraj uszaka dla Ciebie...
Wygraj uszaka dla Ciebie i Dzieciaka!
COT

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez firmę BETA! Do wygrania wspaniałe nagrody, m.in. fotel uszak i tablet!

 

Stwórz wraz z Twoim dzieckiem dowolną pracę plastyczną, przedstawiającą fotel lub kanapę, wstaw jej zdjęcie pod postem konkursowym, a być może to właśnie Wy wygracie wspaniałe nagrody! Spędzicie razem miło czas, robiąc coś wspólnie. Bawcie się świetnie i czekajcie na ogłoszenie wyników konkursu! Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, może to być rysunek lub forma przestrzenna. Czekamy na Wasze prace i liczymy na kreatywność! Powodzenia!

(lt)

 

Regulamin Konkursu „Wygraj uszaka dla Ciebie i Dzieciaka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj uszaka dla Ciebie i Dzieciaka”
2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem głównym i Fundatorem Nagród Salon Meblowy BETA mający siedzibę w Krotoszynie,  przy ul. Krotoszyńskiej 60a, o numerze NIP 665-291-76-09

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.
4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 12 lipca 2022r., o godz. 10.00
i potrwa do 2 sierpnia 2022r., do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych zdjęć pod postem konkursowym i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Laureaci zobowiązani są do dostarczenia swojej pracy konkursowej na ceremonię wręczenia nagród oraz zrzekają się do niej praw autorskich na rzecz Organizatora i Fundatora, wyrażając stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie pracy lub jej elementów w rozmaitych przekazach (np. Social Media).
Laureat udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania pracy.

UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla dzieci i ich rodziców, prace można wykonać wspólnie

– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski.
8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych Salon Meblowy BETA oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe).
9. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

ZASADY AKCJI
10. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu „Salon Meblowy BETA” umieścić zdjęcie wykonanej pracy plastycznej, przedstawiającej fotel lub kanapę. Można użyć dowolnych materiałów. Liczy się kreatywność, innowacyjność oraz ciekawy sposób wykonania. W komentarzu należy zamieścić imię i wiek dziecka wraz z którym wykonano pracę plastyczną. Możesz wykonać rysunek lub pracę przestrzenną wszystko zależy od Ciebie!
W celu wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najlepsze zdaniem Komisji prace.

NAGRODY
11. Nagrody dla Zwycięzców:
Twórcy najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów domu otrzymają:
* I miejsce fotel uszak o wartości  1100 zł, ufundowany przez  Salon Meblowy BETA

* II  tablet Lenovo Smart Tab M8 o wartości 650 zł, ufundowany przez  Salon Meblowy BETA

* III miejsce – Smartbox – czyli miejsce do przechowywania w mini magazynie o wartości 600 zł, ufundowane przez Smartbox Storage. Do wyboru kontener o wielkości 3m2 na okres 3 miesięcy, kontener 6m2 na okres 2 miesięcy lub kontener 12m2 na okres miesiąca.

*IV miejsce – Voucher na dowolne usługi video o wartości 500 zł, ufundowany przez Vidia Film Studio

*V miejsce – Voucher o wartości 200 zł na zakupy w hurtowni zabawek KAMIX w Krotoszynie lub Ostrowie Wlkp., ufundowany przez KAMIX  FIGLOLAND

*VI i VII miejsce – Voucher na usługi fotograficzne o wartości 150 zł, ufundowany przez FotoSebol Studio V Wideofilmowanie Fotografia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
12. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook.
13. Laureaci o wygranej i terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
15. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

YouTube

Archiwum
BGP
Dietetyk Kaźmierczak
ZAKOCHANY W DREWNIE
EDI
JARANET A
TK DACHY
IGLOO
JARANET b
Jarmużek
Zajączek
Eltom-bud
MATYLA
INNOWACYJNE FINANSE
BETA
IMPULS ZDUNY
BHP RABENDA