Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Eltom-bud i Mali Budowlańcy

2021-01-29
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Eltom-bud i Mali Budowlańcy
Eltom-bud i Mali Budowlańcy
COT

Rusza konkurs organizowany przez Eltom-bud. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Aby wziąć udział w akcji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u facebookowym firmy dodać zdjęcie majsterkującego dziecka. Zwyciężą te fotografie, które uzyskają największą liczbę polubień.

Akcja rozpoczęła się 29 stycznia o godz. 15.00 i potrwa do 11 marca, do godz. 15.00. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, takie jak: tablet Huawei MatePad WiFi 8″, rodzinna sesja fotograficzna realizowana przez Studio V24 Sebastian Szostak, zestawy akcesoriów komputerowych, bezpłatna konsultacja oraz badanie masy ciała od poradni Dobry Dietetyk Piotr Kaźmierczak, dwa karnety na miesiąc zajęć w Centrum Tańca Show Dance (dla dzieci powyżej 3. roku życia) oraz dwie zabawki od firmy Kamix.

Wyniki zabawy zostaną ogłoszone na łamach Gazety Lokalnej Krotoszyn oraz na profilu Eltom-bud na portalu społecznościowym Facebook.

(LENA)

 

REGULAMIN KONKURSU ELTOM-BUD I MALI BUDOWLAŃCY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą Eltom-bud i Mali Budowlańcy

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród, Eltom-bud z siedzibą przy ul. Rawickiej 5 w Krotoszynie. NIP 621-135-77-59

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania akcji:
Akcja rozpoczyna się od 29 stycznia 2021 o godz. 15.00, zakończenie akcji – 11 marca 2021 r. o godz. 15.00. W momencie zakończenia akcji Organizator wykona screeny dokumentujące ilość lajków pod każdym ze zdjęć.


DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy:

Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami Wielkopolski lub Dolnego Śląska
– Uczestnik może dodać JEDEN komentarz w postaci JEDNEGO zdjęcia (w przypadku zamieszczenia większej ilości komentarzy i zdjęć, dany Uczestnik będzie dyskwalifikowany z zabawy)
– kategorycznie zabrania się kupowania polubień pod komentarzem (każda inna forma promocji jest dozwolona), potwierdzenie kupna lajków przez Uczestnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację
7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny. 

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

z akceptacją Regulaminu Akcji

ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dziecka (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych marki Eltom-bud oraz Wielkopolska Sqad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe)


ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebookowym – Eltom-bud – zamieścić zdjęcie majsterkującego dziecka. Zdjęcie może dodać jedynie rodzic lub opiekun prawny dziecka. O wygranej będzie decydowała ilość reakcji pod danym komentarzem.


NAGRODY

10. Nagrodami dla Zwycięzców są:
* I miejsce – tablet Huawei MatePad WiFi 8” o wartości 600 zł
* II miejsce – rodzinna sesja fotograficzna realizowana przez Studio V24 Sebastian Szostak o wartości 300 zł
* III miejsce – zestaw akcesoriów komputerowych o wartości 200 zł

* IV miejsce – zestaw akcesoriów komputerowych o wartości 100 zł
* V miejsce – bezpłatna konsultacja oraz badanie masy ciała od poradni Dobry Dietetyk Piotr Kaźmierczak o wartości 150 zł

* VI i VII miejsce – 2 karnety na miesiąc zajęć w Centrum Tańca Show Dance, każdy o wartości 70 zł (dla dzieci powyżej 3. roku życia)
* VIII i IX miejsce – 2 zabawki od firmy Kamix, każda o wartości 50 zł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN oraz na portalu społecznościowym Facebook (na koncie Eltom-bud).

12. Wręczenie odbędzie się w marcu 2021 r. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w siedzibie firmy Eltom-bud.
*Jeśli Laureat nie będzie mógł dotrzeć na miejsce w trakcie finału konkursu, winien ją odebrać w godzinach otwarcia firmy w terminie 7 dni od finału, uprzedzając wcześniej Eltom-bud o swojej obecności poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku, minimum trzy dni robocze przed planowanym przybyciem.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od finału akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.
* Laureaci otrzymają poprzez platformę Facebook wiadomości prywatne, informujące o znalezieniu się w gronie Zwycięzców. W wiadomości zwrotnej należy podać numer telefonu Laureata oraz potwierdzić obecność podczas finału.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud