Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Ewolucja, nie rewolucja

2021-10-01
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasz Patronat
  4. /
  5. Ewolucja, nie rewolucja
Ewolucja, nie rewolucja
PERŁA ORLA

29 września kierownictwo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie zorganizowało akcję promocyjną. Mówiono o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców. Zaprezentowano także nowy logotyp spółki.

 

Marian Janas, prezes PGKiM, powitał wszystkich gości, a w szczególności kierownictwo Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Następnie oddał głos Sławomirowi Panfilowi, członkowi zarządu, który przedstawił zgromadzonym zarys historii spółki w odniesieniu do czasów współczesnych. – Nasze hasło „robimy krok do przodu” ma mieć charakter ewolucyjny, nie rewolucyjny. Będzie to forma rozwoju w oparciu o ludzi i modernizację majątku spółki. Rozwijamy się, meandrując, czasami popełniając błędy poprzez różne zawirowania. Obecnie za sprawą ogromnej pracy wychodzimy na prostą. Nasi ludzie to wizjonerzy, którzy postawili sobie za cel rozwój miasta – oznajmił Sławomir Panfil. Zaprezentował także archiwalne zdjęcia z oddania części biologicznej oczyszczalni ścieków w 1995 r. Jak podkreślił, ta inwestycja stała się polem do dalszego rozwoju w latach 2014-2015, kiedy dobudowano nowe obiekty.

Wspomniano też o budowie stacji uzdatniania wody w Chwaliszewie i strefy pomiarowej na terenie Krotoszyna. – Jeśli chodzi o rys historyczny spółki, to w archiwum udało nam się odnaleźć wiele ciekawych perełek w postaci bardzo starych dokumentów, jak np. z marca 1942 na temat stacji uzdatniania wody w Zdunach. Innym ciekawym znaleziskiem było pismo z 1899 r. z herbem Krotoszyna, powstałe w Berlinie. Sami nie jesteśmy do końca pewni, jaki obiekt prezentuje – mówił S. Panfil. Goście dowiedzieli się o nowej usłudze e-BOK, która działa od 1 października. Pozwala ona na komunikację z klientem, przeglądanie danych i rozliczeń finansowych. Jest to spore ułatwienie dla mieszkańców, np. w kwestii zgłaszania odczytów licznika wody – po wcześniejszym zarejestrowaniu się w tym systemie informatycznym. Dodatkowo można sfotografować wodomierz. Wówczas w spółce będzie wiadomo, w jakim jest stanie i czy przypadkiem nie została zerwana plomba. Po zweryfikowaniu danych wystawiana jest faktura za pobór wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Każdy klient ma możliwość pobrania faktury. Dzięki usłudze e-BOK widoczne jest zużycie wody na przestrzeni czasu. Kierownictwo spółki zapewniło, że program informatyczny nie jest obowiązkowy i nie wyklucza tradycyjnej formy rozliczeń.

Szymon Karbowiak, kierownik działu technicznego, zwrócił uwagę na niezawodność w dostarczaniu przez PGKIM wody do mieszkańców. Mówił też o nowej stronie internetowej, która ruszyła 1 października. Jak zapewniono, na stronie znajdą się wszelkie niezbędne informacje. – To ludzie budują firmę. Codziennie pracują, żeby zapewnić mieszkańcom wodę dobrej jakości i odbiór ścieków. Realizujemy wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Mamy dwa główne cele. Pierwszym jest remont stacji uzdatniania wody w Zdunach. Żeby go przeprowadzić, musimy przygotować miejsce zastępcze naprzeciwko istniejącej, co umożliwi nam kontynuację pracy. Dopiero po uruchomieniu stacji zastępczej przystąpimy do remontu tej istniejącej. Drugi cel to rozbudowa systemu ujmowania i uzdatniania w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę. W bieżącym roku udało nam się zrealizować szereg inwestycji. Wymienię choćby rozbudowę sieci między Duszną Górką a Świnkowem, przy ulicy Leśnej w Nowym Folwarku, w Biadkach na ulicy Spokojnej, na ulicy Grudzielskiego w Krotoszynie. Wymieniliśmy i rozdzieliliśmy przyłącza wodociągowe na ul. Ostrowskiej. Nasze laboratorium otrzymało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Otrzymaliśmy pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie AGRO MINERAL PRODUKT – tłumaczył kierownik działu technicznego.

Szczegółowo o wspomnianym produkcie opowiedział Wojciech Niestrawski. W 2018 Zakład Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o modernizacji ciągu technologicznego. Po jego zakończeniu, decyzją resortu rolnictwa, zakład mógł rozpocząć produkcję. – AGRO MINERAL PRODUKT może mieć zastosowanie do upraw polowych roślin. W zależności od rodzaju gleby, stosuje się różne dawki. Głównym zyskiem w pozyskiwaniu tego produktu jest brak generowania strat. Jest to możliwe dzięki metodzie jego powstawania, czyli z utylizacji osadów z odpadów ściekowych. Drugim naszym produktem jest oprogramowanie komputerowe – GIS. Zajmuje się zarządzaniem sieciami wodociągowymi. Aktualizuje na bieżąco bazę danych – tłumaczył W. Niestrawski.

Na zakończenie spotkania kierownictwo PGKiM oraz przedstawiciele władz samorządowych zaprezentowali nowe logo spółki.

(FENIX)

YouTube

Archiwum
BGP
LAGUNA
VENUS PIZZERIA
COT
PROFAL
Eltom-bud
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
BETA
Zuziak
IMPULS ZDUNY
OLD-BRICK.PL
Oring
Zajączek
Linkiewicz
Jumbonet
Jarmużek
KLIMA-PARTNER