Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
PLUS
Duży baner na środku

Nieustanne unowocześnianie bazy dydaktycznej

2021-02-06
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Edukacja
  4. /
  5. Nieustanne unowocześnianie bazy dydaktycznej
Nieustanne unowocześnianie bazy dydaktycznej
DAF-MAL

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp. bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. 4 lutego placówka wzbogaciła się o kolejny sprzęt komputerowy – 25 tabletów i laptop.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Korzyści dla placówek biorących udział w projekcie jest mnóstwo: budowa sieci Wi-Fi, umożliwiająca korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej, oraz utrzymanie jej przez cały okres realizacji projektu; wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, tj. laptopy czy tablety; stworzenie aplikacji cyfrowych, umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu projektu; umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli; stworzenie portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne placówki; interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

– Ogromnie się cieszę, że udało się wejść w kolejny etap komputeryzacji szkoły. Pozyskanie sprzętu pozwoliło wyposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt i stworzyć lepszą bazę dydaktyczną. Staramy się, aby warunki nauki i pracy były jak najlepsze. Oczywiście nie obywa się bez problemów. Czasami sprzęt komputerowy czy internet zawodzą i się psują, stąd ciągle staramy się wyposażać szkołę w nowe urządzenia, korzystając z najnowszych rozwiązań i technologii. W najbliższym czasie mamy zamiar przystąpić do kolejnego etapu komputeryzacji szkoły – komentuje Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

W ostatnich latach systematycznie i sukcesywnie koźmińska Jedynka wzbogaca się o nowoczesny sprzęt. W 2018 roku w placówce zamontowano dwa 65-calowe monitory multimedialne, pozyskane z rządowego programu „Aktywna tablica”. W latach 2018-2019 szkoła otrzymała komputery od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W minionym roku Jedynka aplikowała do programów rządowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, pozyskując dzięki temu 16 laptopów do nauki zdalnej. W koźmińskiej placówce działają światłowód i internet szerokopasmowy, dziennik elektroniczny Librus i platforma MS Teams do zdalnej edukacji.

– Pozyskany sprzęt pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, Multimedialnego Centrum Bibliotecznego z salą do prowadzenia zajęć językowych oraz zdalnej pracowni komputerowej z miejscem do ładowania sprzętu. Każda izba lekcyjna jest wyposażona w komputer z dostępem do internetu i projektor lub tablicę multimedialną – mówi J. Zawodny. Warto dodać, iż od banków PKO BP i Santander szkoła pozyskała biurka, szafy i krzesła do sal lekcyjnych.

Rozwój komputeryzacji szkoły był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządu województwa wielkopolskiego, gminy Koźmin Wlkp., Rady Rodziców i lokalnych przedsiębiorców.

OPRAC. (ANKA)

FOT. SP 1 Koźmin Wlkp.

YouTube

Archiwum
MAHLE
LAGUNA
BETA
Maśniak
Zajączek
IMPULS ZDUNY
IGLOO
Biblioteka Zduny
Eltom-bud
Get Free
Jarmużek
KLIMA-PARTNER
Oring
OLD-BRICK.PL
Zuziak
Jumbonet
Pałac w Orli
KIKICARCARE
ZSP2
MATYLA