Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Rusza konkurs Finestry

2020-11-12
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Nasze akcje
  4. /
  5. Rusza konkurs Finestry
Rusza konkurs Finestry
Centnas

Ruszamy z konkursem Finestra Krotoszyn pod nazwą “Mały majsterkowicz Finestry”! Nagrodę główną stanowi konsola.
Konkurs potrwa od dziś do 12 grudnia, do godz. 15.00. Co trzeba zrobić? Wystarczy wykonać dwie proste czynności – po pierwsze: wstawić fotkę dziecka, wykonującego dowolną pracę związaną z majsterkowaniem lub budownictwem, po drugie: liczyć na jak największą ilość reakcji pod zdjęciem.

Wyniki akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym fanpage’u facebookowym Finestra Krotoszyn.

(RED)

 

Regulamin Konkursu „Mały majsterkowicz Finestry”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Mały majsterkowicz Finestry”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mały Rynek 13/10 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem Fundator Nagród, Finestra Krotoszyn, z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. 56. Płk. Piechoty Wlkp.1.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania akcji:
Akcja rozpoczyna się od 12 listopada 2020 o godz. 12.00, zakończenie akcji – 12 grudnia 2020 r. o godz. 15.00. W momencie zakończenia akcji Organizator wykona screeny dokumentujące ilość lajków pod każdym ze zdjęć.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami akcji nie mogą być pracownicy:

– organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

ZASADY AKCJI

8. Aby wziąć udział w akcji, należy w trakcie jej trwania zamieścić fotkę dziecka majsterkującego lub wykonującego dowolną pracę budowlaną w komentarzu pod postem konkursowym na profilu facebookowym Finestra Krotoszyn.

9. O kolejności decydować będzie liczba reakcji pod zdjęciami.

NAGRODY

10. Nagrodami dla Zwycięzców są:
*konsola od Finestra Krotoszyn o wartości 1.800 zł

*dwie zabawki od Kamix Figloland o wartości 50 zł każda
*bezpłatna konsultacja oraz badanie masy ciała od Poradni Dobry Dietetyk Piotr Kaźmierczak o wartości 150 zł
*voucher na tort urodzinowy od Piekarni Czwojda o wartości 150 zł (z terminem realizacji do końca 2021r.)
*płyta „Włóczęga” zespołu Pan Przecinej i Zespół Depresyjny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook (na koncie Finestra Krotoszyn).

12. Wręczenie odbędzie się przed 20.12.2020r.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie od momentu startu akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud