Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Spójrz na świat przez muzyczne okulary

2021-04-06
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Spójrz na świat przez...
Spójrz na świat przez muzyczne okulary
Najfinanse text

Galeria Optyki Visus przygotowała kolejny konkurs. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

Zabawa potrwa do 30 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, należy w komentarzu pod postem konkursowym, znajdującym się na facebookowym profilu Galerii Optyki Visus, dopisać dwa kolejne, samodzielnie wymyślone wersy do wiersza „Okulary” Juliana Tuwima. Twórca najciekawszych wersów otrzyma voucher na okulary z kolekcji The Rolling Stones o wartości 500 zł. Jest to kolekcja wykonana ze szczególną dbałością o detale, które znajdują się na zausznikach, np. wtyczka Jack, gryf gitary, autografy członków zespołu, części biletów z najważniejszych koncertów, zawias w formie gitary, kostka gitarowa jako końcówka zauszników, a niektóre modele posiadają w komplecie nakładkę przeciwsłoneczną. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, w którym znajdują się wersy wiersza, do których dopisać należy własne.

(LENA)

 

 

Regulamin Konkursu „Spójrz na świat przez muzyczne okulary”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Akcji:

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Spójrz na świat przez muzyczne okulary”.

2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181- 14-02, a Partnerem i Fundatorem Nagród, Galeria Optyki Visus, z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Staszica 19, NIP 621-149-07-54.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na nośnikach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 6 kwietnia 2021 o godz. 10.00, zakończenie Akcji – 30 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00. Po zakończeniu Akcji Komisja dokona oceny nadesłanych propozycji i wyłoni Laureatów Akcji.


DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatów: krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, śremskiego i gostyńskiego.

7. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn. że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny.

8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

z akceptacją Regulaminu Akcji

ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie

z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– zrzeczeniem się praw do wymyślonego hasła


ZASADY AKCJI

9. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu – Galeria Optyki Visus – dopisać dwa pełne wersy do wiersza ,,Okulary” Juliana Tuwima.
Wersy, do których należy dopisać kolejne, samodzielnie wymyślone:
Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary?”

 

NAGRODY

10. Nagrodami dla Zwycięzców są:
* Twórca najciekawszych wersów otrzyma voucher na okulary z kolekcji The Rolling Stones o wartości 500 zł (kolekcja wykonana ze szczególną dbałością o detale, które znajdują się na zausznikach, np.: wtyczka Jack, gryf gitary, autografy członków zespołu, części biletów z najważniejszych koncertów, zawias w formie gitary, kostka gitarowa jako końcówka zauszników, a niektóre modele posiadają w komplecie nakładkę przeciwsłoneczną).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, oraz na portalu społecznościowym Facebook (na koncie Galeria Optyki Visus).

12. O wręczeniu nagród Laureat zostanie poinformowany za pomocą Facebooka. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w jednym z salonów Galerii Optyki Visus.
*Termin wręczenia nagrody zostanie ustalony z Laureatem.
*Brak reakcji Laureata w terminie 7 dni od finału akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
13. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

14. Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

15. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud