Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

Weź udział w KONKURSIE WALENTYNKOWYM!

2020-01-21
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. Weź udział w KONKURSIE...
Weź udział w KONKURSIE WALENTYNKOWYM!
DAF-MAL

Dziś rusza nasz Konkurs Walentynkowy! Do wygrania są kolacje dla dwojga, bilety do kina oraz sesja zdjęciowa. Zabawa zakończy się 9 lutego.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 9 lutego, do godz. 23.59, wymyślić ciekawe hasło walentynkowe i umieścić je w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Spośród uczestników wyłonimy sześć osób, których hasła będą wyróżniały się pod kątem kreatywności. Wyniki ogłosimy 11 lutego na naszym Facebooku, na portalu www.glokalna.pl oraz na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

Do wygrania są: romantyczne kolacje dla dwojga w restauracji Impuls oraz w restauracji U Bielawnego, trzy vouchery na seans filmowy w kinie Przedwiośnie 14 lutego od Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz sesja zdjęciowa dla zakochanych, ufundowana przez Studio V24 Sebastian Szostak.

(LENA)

 

REGULAMIN KONKURSU „WALENTYNKI 2020”

1. Nazwa akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą:

„WALENTYNKI 2020”

2. Podmiotem urządzającym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

ZASIĘG AKCJI

3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. Czas trwania akcji.

Akcja trwa od 21.01.2020 od godz. 10.00 do 09.02.2020 do godz. 23.59. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wymyślenie chwytliwego hasła walentynkowego i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY AKCJI

6. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

KOMISJA

8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja oceni hasła nadesłane przez uczestników pod kątem kreatywności i merytorycznej jakości przekazu.

ZASADY

9. Aby wziąć udział w konkursie, należy w czasie od 21 stycznia, godz. 10.00 do 9 lutego, godz. 23.59 wymyślić chwytliwe hasło walentynkowe i umieścić je w komentarzu pod postem konkursowym.

10. Udostępnienie postu konkursowego publicznie na swojej tablicy nie jest wymagane, ale mile widziane.

11. Nagrody dla zwycięzców:

– romantyczna kolacja dla pary w restauracji U Bielawnego

– 3 vouchery dla par na seans filmowy w kinie Przedwiośnie w dniu 14.02

– sesja zdjęciowa dla dwojga od firmy Studio V 24

– romantyczna kolacja dla dwojga w restauracji Impuls

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia jej rozpoczęcia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

13. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.

14. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud