Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
ePaka

WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!

2020-11-13
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
Zuziak tekst

Po raz kolejny ruszyła nasza akcja WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA! Każdy, kto weźmie udział w tej zabawie, ma szansę wygrać jedną ze 100 pluszowych maskotek z logo Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

 

 

Konkurs potrwa od 13 listopada do 6 grudnia. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy wymyślić imię dla jednej z czterech maskotek i napisać je w komentarzu pod postem konkursowym na naszym fanpage’u facebookowym. Miło nam będzie, jeśli udostępnicie ten post na swoich profilach.

Spośród wszystkich komentarzy wybierzemy sto, które będą miały największą ilość polubień. Ich autorzy otrzymają nasze maskotki. Akcja zakończy się 6 grudnia. Wyniki zostaną opublikowane 8 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym fanpage’u facebookowym. Regulamin akcji poniżej.

Nasze stoisko z maskotkami możecie zobaczyć w Krotoszynie w markecie Intermarche!

(LENA)

Regulamin akcji WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NAZWA AKCJI
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj pluszaka dla Dzieciaka”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. ZASIĘG AKCJI
Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja rozpoczyna się 13 listopada 2020 r., zakończenie akcji: 6 grudnia 2020.

5. DANE OSOBOWE

Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Laureatami akcji nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w akcji jest jednoznaczne:
– z akceptacją regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

8. KOMISJA

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 2 przedstawicieli sponsorów. Komisja będzie kontrolować ilość polubień przy każdym komentarzu. 

9. ZASADY AKCJI

Aby wziąć udział w akcji, należy, w czasie od 13 listopada 2020 do 6 grudnia, w komentarzu pod postem konkursowym wpisać imię proponowane dla jednej z czterech maskotek. Udostępnienie postu publicznie na swojej tablicy nie jest wymagane, ale mile widziane.

10. NAGRODY

Nagrodami dla zwycięzców akcji jest łącznie 100 pluszowych maskotek z logo Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

Wyniki akcji zostaną ogłoszone 8 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniach od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich wpływu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie organizatora, a także dostępny jest na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

YouTube

Archiwum
BGP
OLD-BRICK.PL
BETA
LAGUNA
IMPULS ZDUNY
Zajączek
Linkiewicz
IGLOO
OFFICIUM
Oring
KLIMA-PARTNER
Jarmużek
PROFAL
VENUS PIZZERIA
Jumbonet
Zuziak
MATYLA
TK DACHY
INNOWACYJNE FINANSE
Eltom-bud