Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
PADEWSCY PRACA
PADEWSCY

Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka!

2023-11-02
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka!
Wygraj Pluszaka dla Dzieciaka!
webTax

Tradycyjnie w listopadzie ruszamy z naszą akcją WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!  W tegorocznej edycji Waszym zadaniem będzie ułożenie świątecznego hasła ze słowami Gazeta Lokalna KROTOSZYN lub Gazeta Lokalna MILICZ! Do zdobycia dziesięć dużych pluszaków o wysokości 50 cm, dziesięć średnich (40 cm) oraz trzydzieści mniejszych (20 cm)!

 

Aby wziąć udział w zabawie, należy stworzyć świąteczne hasło, w którym znajdą się słowa Gazeta Lokalna KROTOSZYN lub Gazeta Lokalna MILICZ i zamieścić je pod głównym postem konkursowym na facebookowym profilu naszej gazety. Autorzy najciekawszych haseł otrzymają największe pluszaki, kolejni średnie, a pozostali – mniejsze. W sumie wyłonimy 50 laureatów. Liczymy na Waszą kreatywność i twórczość!

Zabawa potrwa do 30 listopada, wyniki zostaną opublikowane 5 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN/MILICZ, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym facebookowym profilu. Po ogłoszeniu wyników pluszaki będzie można odebrać w siedzibie naszej redakcji przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie! Pokażcie nam swoją kreatywność a Wasze hasło przez cały okres świąteczny będzie widnieć na naszym zdjęciu w tle! Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem akcji, dostępnym na www.glokalna.pl.

(LT)

REGULAMIN AKCJI WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA

1. NAZWA AKCJI

Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj pluszaka dla Dzieciaka”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 1c/3  w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. ZASIĘG AKCJI

Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook, na portalu www.glokalna.pl oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. CZAS TRWANIA AKCJI

Akcja rozpoczyna się 2 listopada 2023 r., o godz. 17.00, potrwa do 30 listopada 2023 r. do godz. 15.00.

5. DANE OSOBOWE

Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w Akcji  jest jednoznaczne:
– z akceptacją regulaminu Akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

– ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie hasła do celów promocyjnych Gazety Lokalnej Krotoszyn i partnerów Akcji

8. KOMISJA

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 2 przedstawicieli sponsorów.

9. ZASADY AKCJI

Aby wziąć udział w Akcji, należy, w okresie od 2 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r., w komentarzu pod głównym postem konkursowym napisać świąteczne hasło, w którym znajdą się słowa Gazeta Lokalna KROTOSZYN lub Gazeta Lokalna MILICZ.  

W konkursie udział wezmą tylko Uczestnicy którzy zamieścili hasło pod głównym postem konkursowym przy którym podpięty jest link do regulaminu. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno hasło w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowany z udziału w konkursie.

10. NAGRODY

Nagrodami dla zwycięzców Akcji jest łącznie 50 pluszowych maskotek. Autorzy 10 najciekawszych haseł otrzymają duże maskotki o wielkości 50 cm! Kolejnych 10 autorów otrzyma średnie pluszaki o wielkości 40 cm, kolejnych 30 otrzyma maskotki o wielkości 20 cm! Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

Wyniki akcji zostaną ogłoszone 6 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook naszej gazety.
Po ogłoszeniu wyników nagrody będzie można odebrać w redakcji Gazety Lokalnej KROTOSZYN przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniach od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3 , 63-700 Krotoszyn.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich wpływu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie organizatora, a także dostępny jest na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy + pięć =

YouTube

Archiwum
MAYOR INK
Jarmużek
Motosdodoła
BHP RABENDA
KOK
TK DACHY
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Dietetyk Kaźmierczak
GÓRZNY GROUP
Agencja Reklamowa GL
BGP 2023
INNOWACYJNE FINANSE