Gazeta Lokalna KROTOSZYN | MILICZ

Gazeta Lokalna KROTOSZYN | MILICZ
Padewscy PRACA
PADEWSCY

Wygraj rower z Pro-Activą!

2023-04-13
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wygraj rower z Pro-Activą!
Wygraj rower z Pro-Activą!
BETA

Lubisz spędzać aktywnie czas? Sport to Twoja ulubiona forma na odreagowanie trudów codzienności i relaks? Jeśli tak to świetnie się składa, właśnie rusza konkurs organizowany przez salon rowerowy Pro-Activa w którym masz szansę wygrać świetny rower oraz vouchery do salonu rowerowego!

Na profilu facebookowym Pro-Activa lub w wiadomości wysłanej do Pro-Activa wstaw swoje zdjęcie podczas aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ułóż hasło reklamowe promujące salon rowerowy Pro-Activa! Do wygrania znakomity rower Kands Elite Pro o wartości 2659 zł !! Liczymy na Waszą kreatywność, być może to właśnie Ty już niebawem będziesz jeździł na nowym rowerze!

(LT)

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem dostępnym poniżej:

Regulamin Konkursu „Wygraj rower z Pro-Activą”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj rower z Pro-Activą”
2. Podmiotem organizującym Akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, mającej siedzibę przy ul. Ogrodowskiego 1c/3 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02, a Partnerem głównym i Fundatorem Nagród Salon Rowerowy „Pro-Activa”, mający siedzibę w Krotoszynie, przy ul. Ceglarskiej 1, o numerze NIP 621-165-98-97.

ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook – na fanpage’u https://www.facebook.com/RoweryKrotoszyn
oraz na nośnikach GL KROTOSZYN (gazeta, facebook, portal).
4. Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się 13 kwietnia 2023r., o godz. 11.00
i potrwa do 25 kwietnia 2023r., do godz. 15.00.
Po zakończeniu Akcji Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych zdjęć oraz haseł marketingowych umieszczonych pod postem konkursowym i wyłoni Laureatów Akcji.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska (lub nazwy profilu konta na Facebooku), miejsca zamieszkania na liście Zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Laureaci wyrażają stałą (tzn. bezterminową) zgodę na publikowanie zdjęć oraz używanie przez Organizatora i Fundatora wymyślonych przez nich haseł marketingowych w rozmaitych przekazach (np. Social Media).
Laureat udziela tym samym Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań video.

UCZESTNICY KONKURSU
7. Laureatami Akcji nie mogą być pracownicy: Organizatora oraz Członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
– Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych, zamieszkałych na terenie Polski.
8. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją Regulaminu Akcji
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród
– wyrażeniem zgody na publikację wizerunku (poprzez skorzystanie ze zdjęcia konkursowego i/lub poprzez skorzystanie ze zdjęć i materiałów stworzonych podczas ceremonii wręczania nagród) w materiałach reklamowych Salonu Rowerowego „Pro-Activa” oraz Wielkopolska Squad s.c. bez limitów czasu (tj. na stałe). – wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie haseł marketingowych, które uczestnicy wymyślili na potrzeby konkursu.
9. Laureatami mogą być wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, które są autentycznymi postaciami, tzn., że da się je zweryfikować pod kątem danych osobowych. Oznacza to jednocześnie, iż Laureatami nie mogą być osoby, które w nazwie profilu posiadają rozmaite skróty lub ciągi wyrazów, które trudno jakkolwiek zweryfikować (np. Er Te, Zbyyychu Puchatek), co może wiązać się z potencjalnymi pretensjami Uczestników, iż Organizator dopuścił się złamania zasad etyki i np. przyznał nagrodę anonimowemu profilowi, który mógłby być członkiem jego rodziny. Tożsamość Laureata w przypadku wątpliwości dotyczącej autentyczności może zostać zweryfikowana przez Organizatora.

ZASADY AKCJI
10. Aby wziąć udział w Akcji należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Salonu Rowerowego „Pro-Activa” lub w wiadomości prywatnej wysłanej do Pro-Activia umieścić zdjęcie, na którym znajdziesz się Ty sam lub z rodziną przedstawiające aktywne spędzanie czasu wolnego. Liczy się kreatywność, innowacyjność oraz ciekawe ujęcie tematu. W komentarzu należy wpisać hasło marketingowe promujące Salon Rowerowy „Pro-Activa.”
W celu wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową, która wytypuje najlepsze zdaniem Komisji fotografie i hasła reklamowe.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI
11. Wyniki Akcji zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook Partnera Akcji oraz Organizatora.
12. Laureaci o wygranej i terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani w poście na profilu Pro-Activa oraz w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
*Brak reakcji i odpowiedzi potwierdzającej przybycie Laureata po odbiór nagrody w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Akcji będzie skutkować przekazaniem nagrody innej osobie.

Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie firmy Pro-Activa przy ul. Ceglarskiej 1  w Krotoszynie. Nie ma możliwości wysyłki nagrody.

NAGRODY
13. Nagrody dla Zwycięzców ufundowane przez Salon Rowerowy „Pro-Activa”:

* I miejsce – ROWER o wartości 2659 zł Kands Elite Pro (damski lub męski do wyboru)
* II miejsce – Voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Salonie Rowerowym „Pro-Activa”
* III miejsce – Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w Salonie Rowerowym „Pro-Activa”

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
15. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Ogrodowskiego 1c/3, 63-700 Krotoszyn.
16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. Organizator odpowie na każdą z reklamacji, wysyłając odpowiedź poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na www.glokalna.pl od momentu startu Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Comments are closed

YouTube

Archiwum
TK DACHY
IMPULS ZDUNY
MATYLA
Agencja Reklamowa GL
Dietetyk Kaźmierczak
INNOWACYJNE FINANSE
GÓRZNY GROUP
ZBITY TELEFON
MAYOR INK
Jarmużek
Motosdodoła
BHP RABENDA
KOK
BGP 2023