Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
E-paka
Duży baner na środku

Mieszkańcy zaniepokojeni! Czy są powody do obaw?

2019-02-06
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Mieszkańcy zaniepokojeni! Czy są...
Mieszkańcy zaniepokojeni! Czy są powody do obaw?

W związku z licznymi pytaniami od naszych Czytelników w sprawie zmian wprowadzonych przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiliśmy na naszym portalu przeprowadzić ankietę. Zapytaliśmy w niej, jak często odpady zmieszane powinny być odbierane z nieruchomości jednorodzinnych. Temat jest jednak bardziej złożony i – jak się okazuje – kwestii budzących wątpliwości mieszkańców jest więcej. Dlatego też zwróciliśmy się z kilkoma pytaniami do EKO SIÓDEMKI.

 

Jeśli chodzi o naszą ankietę, to ostatecznie wzięło w niej udział 79 osób. Aż 62 (78%) stwierdziły, że odpady zmieszane powinny być odbierane co tydzień i w miastach, i na wsiach. Dziewięciu internautów (11%) uznało, że wystarczy, iż będzie to czynione raz na dwa tygodnie. Ośmiu (10%) opowiedziało się za opcją „raz na dwa tygodnie na wsiach i co tydzień w miastach”. Nikt natomiast nie uznał, że odpady powinny być wywożone co dwa tygodnie w miastach i raz na tydzień na wsiach.

Ponadto w Internecie krąży petycja, którą podpisało już ponad 640 mieszkańców. Domagają się odbioru śmieci co tydzień, zarówno w mieście, jak i na wsiach. Pomysłodawcą petycji jest krotoszyński lekarz, Maciej R. Hoffman. – Jest to decyzja (o zmianie częstotliwości odbioru odpadów – przyp. red.) bulwersująca nie tylko dlatego, że jednocześnie płacimy niemałe kwoty za wywózkę śmieci. Latem, podczas upałów, będzie się to wiązać – szczególnie na dużych osiedlach – z fetorem, rojami much oraz potencjalną obecnością w miejscach gromadzenia śmieci szczurów i bezdomnych zwierząt. Tak rzadki odbiór śmieci niewątpliwie spowoduje, że niektórzy obywatele naszego miasta i gminy będą albo spalali część z nich w swoich kotłach i piecach, albo też wywozili owe odpady poza miejsca zamieszkania i porzucali na tzw. dzikich wysypiskach – czytamy w petycji.

Jak do wyników ankiety i owej petycji odniósł się związek EKO SIÓDEMKA? – Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Krotoszyn zamieszkuje 35110 osób. 79 osób, które wypełniło ankietę, stanowi zatem 0,002% wszystkich zamieszkałych – stwierdza Ewa Obal, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. – Wyniki ankiety oraz przywołanej petycji pokazują, że niektórzy mieszkańcy w obecnej chwili odczuwają niepokój odnośnie zmian w systemie gospodarowania odpadami. Obawy te wynikają w dużej mierze ze straszenia społeczeństwa tym, iż zmiana odbioru w częstotliwości zbierania odpadów zmieszanych doprowadzi do katastrofalnych skutków, tj. pojawienia się szczurów, zwiększonego spalania odpadów czy innych uciążliwości. Zbiórka odpadów zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w innych miastach, jak choćby w Miliczu, Jarocinie czy Ostrowie Wlkp., i nie odnotowano uciążliwości dla mieszkańców. Wszelkie wyjaśnienia odnośnie argumentów zawartych w petycji zostaną udzielone w najbliższym czasie w taki sposób, aby rozwiać wątpliwości mieszkańców, ukrócić spekulacje odnośnie stawianych tam wizji przyszłości i zakończyć niepotrzebne niepokoje społeczne. Wystarczy, żeby mieszkańcy skupili się na prawidłowej segregacji odpadów, a najbliższy czas zweryfikuje, czy zakładane czarne scenariusze były zasadne. 

Mamy także zgłoszenia od mieszkańców kamienic i bloków – a więc budynków wielorodzinnych, np z okolic krotoszyńskiego rynku, że odpady są odbierane co dwa tygodnie, a powinny być – jak twierdzą zgłaszający – co tydzień, gdyż tak wynika z zapisów w regulaminie EKO SIÓDEMKI, dotyczącego wywozu śmieci. – Należy wskazać jeden istotny fakt – w regulaminie mowa jest o tym, iż odpady zmieszane z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane są co dwa tygodnie, w przypadku budynków wielolokalowych – co najmniej raz w tygodniu. Na rynku bądź w wielu innych kamienicach zamieszkują różne ilości osób. Są kamienice, w których mieszkają dwie osoby, są takie, w których zamieszkuje 40 osób. W związku z powyższym nie wszystkie nieruchomości, które znajdują się np. na rynku, mają odbierane odpady zmieszane raz w tygodniu, albowiem sam fakt posiadania kamienicy w zwartej zabudowie nie może warunkować cotygodniowego odbioru – wyjaśnia E. Obal.

Informowali nas również mieszkańcy ul. Farnej oraz Piekarskiej w Krotoszynie, że śmieci w ogóle nie są odbierane od trzech tygodni. – Należy wskazać konkretne adresy nieruchomości celem weryfikacji i wyjaśnienia opisanej sytuacji. Póki co do Związku nie zgłaszano braku w odbiorze odpadów z tych ulic – mówi przewodnicząca EKO SIÓDEMKI.

A co z lokalami gastronomicznymi, których właściciele narzekają, że odpady odbierane są co dwa tygodnie? – W przypadku lokali gastronomicznych należy pochylić się nad jednym istotnym faktem – czy właściciele wyrzucają do pojemnika na śmieci zmieszane tylko i wyłącznie te frakcje odpadów, które powinni, a nie wrzucają odpadów związanych z prowadzoną działalnością – odpowiada E. Obal. – Niektórzy podpisali już umowy na odbiór żywności oraz odpadów, które zostają po przygotowaniu posiłków, co poskutkowało tym, iż odbiór odpadów co dwa tygodnie nie stanowi problemu. Wszelkie placówki, które zajmują się dystrybucją, przetwarzaniem, przygotowywaniem potraw z produktów pochodzenia zwierzęcego, zaliczane są do tzw. kategorii 3 – są to odpady niebezpieczne, które trzeba utylizować poprzez specjalistyczne firmy oraz posiadać Kartę Przekazania Odpadu. W związku z powyższym właściciele gastronomii w pierwszej kolejności powinni zweryfikować, jakie frakcje odpadów wyrzucają do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne – kończy przewodnicząca EKO SIÓDEMKI.

ANDRZEJ KAMIŃSKI / MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Sorry, there are no polls available at the moment.
Blending
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek
Wojno
Matyla
M-partner