Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
U Bielawnego
Wojno
Duży baner na środku

Oświata pod lupą radnych

2019-07-18
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Samorząd
  4. /
  5. Oświata pod lupą radnych
Oświata pod lupą radnych

11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone oświacie. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy. Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

 

Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, symboliczną minutą ciszy uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły, radnego i członka Zarządu Gminy Koźmin Wlkp. w latach 1990-1994.

– Prawo nakłada na radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. i wskazania prawnego następcy – wyjaśnił burmistrz Maciej Bratborski.

Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Procedura zostanie przeprowadzona do 31 sierpnia. Obejmie w szczególności inwentaryzację, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej, zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi gimnazjum jest związane umowami cywilnoprawnymi, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością gminy, a mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.

Przekazanie mienia ruchomego tylko jednej placówce wzbudziło wątpliwość radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki wniosła Rada Rodziców. Czy można rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki szkolne? – pytał radny.

Burmistrz odpowiedział, że prawo nakłada na samorząd obowiązek wskazania jednego, konkretnego następcy prawnego. Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak, jak stwierdził włodarz, nie ma przeszkód, by po zakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy ich dyrektorami, skorzystały z zasobów likwidowanej szkoły.

Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów. Dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum, zagłosowało inaczej – Marek Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert Idkowiak był przeciw.

Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, a także określenia granic obwodów publicznych podstawówek od 1 września. Proponowane zmiany omówił burmistrz. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół. W pewnym sensie uchwała dotycząca sieci jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla swoich dzieci. Jednak w związku z nową sytuacją w oświacie przychyliłem się do propozycji Rady Rodziców przy SP nr 3, by granicą obwodów szkolnych w mieście była droga krajowa nr 15, czyli ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział na terenach wiejskich pozostawiamy bez zmian – wytłumaczył M. Bratborski.

Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Wiecznemu. – Nie do końca zgadam się z tym, że jest to uchwała martwa, gdyż większość rodziców decyduje się na zapisanie dzieci do placówki w swoim obwodzie szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro szkołę i tak wybierają rodzice? Wszyscy wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie są w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane – stwierdził.

– Spotkałem się z propagandą, że zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 – odniósł się do słów radnego burmistrz. – Dziwię się takim głosom, gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.

Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy. Burmistrz przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP nr 1 ma 18 sal lekcyjnych, a nowa siedziba SP nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie 448 uczniów, z czego 299 realizuje obowiązek szkolny w tej właśnie placówce. W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów. W obwodzie Trójki mieszka 263 uczniów, z czego 207 uczęszcza do tej placówki. W sumie do SP nr 3 chodzi 362 uczniów.

Ostatecznie radni przyjęli nową sieć szkół i granice obwodów przy jednym głosie przeciwnym – Marka Wiecznego.

(NOVUS)

FOT. www.kozminwlkp.pl

Sorry, there are no polls available at the moment.
Eltom-bud
KUK
Transmed24
Robstal
Słoneczna
Jumbonet
Jarmużek
M-partner