Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

Szkoła po termodernizacji

2017-11-22
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Szkoła po termodernizacji
Szkoła po termodernizacji

16 listopada odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w Szkole Podstawowej w Biadkach w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn”.

 

Prócz szkoły w Biadkach projektem objęte były Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkole nr 5 w Krotoszynie.

W ramach termomodernizacji w budynku SP Biadki ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono instalację oświetleniową oraz wykonano instalację fotowoltaiczną. Zakres rzeczowy zadania obejmował również pozostałe roboty wynikające ze stanu technicznego obiektu oraz przepisów.

Kompleksowa termomodernizacja skutkować będzie przede wszystkim podniesieniem efektywności energetycznej obiektu i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ponadto dzięki tej inwestycji poprawiły się warunki pobytu dzieci w szkole oraz pracy kadry nauczycielskiej.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych gminy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1,1 mln zł.

(NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl

Szczotka
Kosiarski
Wronecki
Borska
Rozum
Archiwum
Aparatus
BETA
Brykczyński
Fachstol baner
Leaderschool
Serafiniak
Impuls
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...