Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Kaczmarek
Wojno
Duży baner na środku

WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!

2019-11-19
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Nasze akcje
  4. /
  5. WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA!
Media sort baner w tekstach

Po raz kolejny ruszamy z konkursem ,,Wygraj pluszaka dla dzieciaka”! Każdy, kto weźmie udział w naszej akcji, ma szansę wygrać jedną ze 100 pluszowych maskotek z logo Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

 

 

Konkurs potrwa do 8 grudnia do godz. 23.59. Co trzeba zrobić? Wystarczy wymyślić ciekawe / chwytliwe / śmieszne hasło na mikołajki i napisać je w komentarzu pod postem konkursowym na naszym fanpage’u konkursowym. Można także, jeśli się chce, udostępnić ów post na swoim profilu.

Spośród wszystkich komentarzy komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne, których autorzy otrzymają nasze pluszaki.

Wyniki akcji zostaną opublikowane na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na naszym fanpage’u facebookowym. Wręczenie pluszaków odbędzie się 13 grudnia w Galerii Krotoszyńskiej.

W naszą akcję włączyło się liczne grono FUNDATORÓW-MIKOŁAJÓW – patrz: grafika poniżej

(LENA)

Regulamin akcji WYGRAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NAZWA AKCJI
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj pluszaka dla dzieciaka”.

2. Podmiotem organizującym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02.

3. ZASIĘG AKCJI
Akcja odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach GL KROTOSZYN.

4. CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja rozpoczyna się od 19 listopada 2019 r. godz. 10.00, zakończenie akcji: 8 grudnia 2019 r. o godz. 23.59.

5. DANE OSOBOWE

Uczestnicy akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Laureatami akcji nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w akcji jest jednoznaczne:
– z akceptacją regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

8. KOMISJA

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu organizator powoła komisję. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli organizatora oraz 2 przedstawicieli sponsorów. Komisja oceni hasła nadesłane przez uczestników pod kątem kreatywności i merytorycznej jakości przekazu.

9. ZASADY AKCJI

Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 19 listopada 2019, godz. 10.00 do 8 grudnia, godz. 23.59 w komentarzu pod postem konkursowym wpisać własne hasło mikołajkowe. Udostępnienie postu publicznie na swojej tablicy nie jest wymagane, ale mile widziane.

10. NAGRODY

Nagrodami dla zwycięzców akcji jest łącznie 100 pluszowych maskotek z logo Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

Wyniki akcji zostaną ogłoszone 10 grudnia na łamach Gazety Lokalnej KROTOSZYN, na portalu www.glokalna.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Wręczenie pluszaków odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w Galerii Krotoszyńskiej.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniach od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Wielkopolska Squad s.c. ul. Mickiewicza 37/2, 63-700 Krotoszyn.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich wpływu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie organizatora, a także dostępny jest na witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

YouTube

energy sped
Robstal
Jumbonet
Intermarche
Lesniczowka
Lombard Smok
Phone Spa
Kiki Car Care
Zuziak
Archiwum
APR
daf-mal
BGP
M-Partner
MediaSort
E-paka
Eltom-bud
Pod Szyszkami
Kostka
KUK
Jarmużek