Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN

Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN
Energysped
Duży baner na środku

Zagrożenia w sezonie grzewczym

2017-11-12
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Aktualności, Na sygnale
  4. /
  5. Zagrożenia w sezonie grzewczym
Zagrożenia w sezonie grzewczym

Niedawno w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzami z terenu powiatu. Rozmawiano o eksploatacji przewodów kominowych i wentylacyjnych.

 

Spotkanie prowadzili komendant powiatowy bryg. Jacek Strużyński oraz funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego – mł. bryg. Janusz Kalak i asp. sztab. Sławomir Piduch.

Sezon grzewczy w pełni. Jak pokazuje statystyka, liczba zdarzeń, których przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, z roku na rok rośnie w zatrważającym tempie. W tracie spotkania podano dane z ostatnich kilku lat.

Omówiono zagrożenia związane z nieszczelnymi przewodami kominowymi, sprawy dotyczące szczegółowego wypełniania dokumentów kominiarskich oraz obowiązujące przepisy i normy, które narzucają dbałość o przewody kominowe. Obowiązki z tym związane regulują dwa przepisy.

Pierwszy (art. 62 ust.1 pkt. 1 c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) mówi o tym, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te muszą być potwierdzone dokumentem, w którym znajdą się daty – wykonania kontroli i następnej – oraz pieczątka i podpis kominiarza.

Z kolei inny zapis wspomnianej ustawy mówi, że w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 okresowe przeglądy należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Drugi przepis to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czytamy w nim że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w okresach ich użytkowania: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w poprzednim punkcie – co najmniej raz na trzy miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w punkcie pierwszym – co najmniej raz na sześć miesięcy.

W praktyce oznacza to, iż czas pomiędzy jednym a drugim czyszczeniem nie powinien przekroczyć odpowiednio – miesiąca, trzech bądź sześciu miesięcy, a dokument potwierdzający wykonanie czynności kominiarskich ma zawierać datę wykonania usługi, pieczątkę i podpis kominiarza.

W roku 2017, a jeszcze się nie skończył, strażacy aż 38 razy gasili pożary sadzy w kominach. Mamy więc 29-procentowy wzrost interwencji w porównaniu z poprzednim rokiem. Przyczyna jest zawsze ta sama – duża ilość sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym. Pamiętajmy, że każde takie zdarzenie niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia, życia bądź mienia.

(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Archiwum
Gościniec
Aparatus
BETA
Mazi Owczarz
Brykczyński
Fachstol baner
Leaderschool
Impuls
Serafiniak
Wojno
Kamienica
Galeria Krotoszynska
M-partner
Matyla
Merlin
Krajowe Centrum Dopłat

Ankieta

Jaka była dobiegająca końca kadencja samorządu powiatowego?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...